Werknemers met een publieke taak krijgen regelmatig te maken met agressie en geweld. Ook op school komt dit steeds vaker voor. Halt voert, in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tot eind 2014 landelijk 75 brede schooltrajecten uit om jongeren, ouders en onderwijspersoneel bewust te maken van het belang van de veilige uitoefening van de publieke taak. De eerste vijftig schooltrajecten zijn voor de zomervakantie uitgevoerd. Dit najaar voert Halt nog 25 schooltrajecten uit en biedt daarnaast kosteloos 100 voorlichtingslessen aan.

Wat vinden jongeren zelf eigenlijk van agressie en geweld tegen leraren, maar ook tegen bijvoorbeeld agenten en ambulancepersoneel? Doen ze er wel eens aan mee? Zien ze het als omstander gebeuren? Lezen ze er over op Internet? De voorlichting helpt jongeren hun mening hierover te vormen en eventueel bij te stellen.
De schooltrajecten

De schooltrajecten die Halt uitvoert, bestaan uit een aantal bijeenkomsten met alle betrokken op een school. Het schoolpersoneel gaat met elkaar in gesprek over de situatie op school en wat zij hierin willen veranderen om een veilig(er) leerklimaat te creëren. De leerlingen worden door middel van diverse opdrachten betrokken bij het onderwerp agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Er worden links gelegd naar thema’s zoals veiligheid, respect, het gezag van de leraar en omgangsnormen op school. Gastsprekers geven de publieke taak tijdens de bijeenkomsten een gezicht. Tijdens de ouderbijeenkomst wordt ingegaan op het samen optrekken van ouders en school in de opvoeding van het kind.
De voorlichtingslessen

Naast de schooltrajecten Veilige Publieke Taak biedt Halt dit najaar kosteloos 100 aparte voorlichtingslessen aan. De voorlichtingsles duurt één lesuur en is bestemd voor leerlingen van het basisonderwijs (groep 7 en 8) en het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2). Na afloop van de les weten leerlingen wat de publieke taak inhoudt, zijn ze zich bewust van de oorzaken en gevolgen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak en weten ze hoe te handelen wanneer ze in aanraking komen met agressie en geweld. Scholen die gebruik willen maken van een voorlichtingsles kunnen een aanvraag doen via info@halt.nl. Aanmelden is mogelijk tot 11 oktober 2014 of totdat de 100 lessen zijn vergeven.
Over Halt en veiligheid op school

Halt richt zich op het voorkomen, bestrijden en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Halt draagt op verschillende manieren bij aan een veiliger klimaat in en rond de school en levert hiervoor in opdracht van de rijksoverheid, gemeenten en scholen meerdere diensten.

VorigeVolkskrant: 'Aantal leerlingen basisschool slinkt rap'
VolgendeOnderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl zoekt Gezonde School-adviseur
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter