Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn volop aan de slag met de invoering van de functiemix. De PO-Raad biedt ondersteuning en informatie bij vragen of moeilijkheden. De invoering van de functiemix is echter, net als andere afspraken in de CAO-PO, niet vrijblijvend.
Zoals afgesproken in het Convenant LeerKracht van Nederland krijgen schoolbesturen de komende jaren extra geld zodat leraren promotie kunnen maken naar hogere functies en daaraan gekoppeld hogere salarisschalen. De functiemix gaat over functiedifferentiatie, niet over beloningsdifferentiatie. Om de functies te kunnen ontwikkelen moet de onderwijsvisie vertaald worden in een visie op de organisatie. De vraag die aan de orde komt is: welke functies zijn er nodig om het onderwijs binnen mijn organisatie te kunnen verzorgen?
De LB en/of LC-functies die ingevoerd worden betreffen lerarenfuncties met, naast de reguliere lesgevende taak, zwaardere taken en verantwoordelijkheden ten opzichte van de LA-functie. Dit kunnen bijvoorbeeld taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijsontwikkeling, zorg en/of coaching van collegas zijn. Op deze manier draagt de invoering van de LB-en/of LC-functies bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering van de sector.
Niet vrijblijvend
De schoolbesturen in het primair onderwijs zijn volop aan de slag met de invoering van de functiemix. Echter, we ontvangen ook signalen van schoolbesturen die de functiemix niet kunnen of willen invoeren. Deze schoolbesturen waarschuwen wij voor het risico van het niet voldoen aan de percentages voor de invoering van de functiemix. Immers, als schoolbesturen de middelen niet (of niet voldoende) inzetten voor de versterking van de functiemix, betekent dit dat de doelstelling op sectorniveau niet wordt gehaald. Bij het niet voldoen aan de doelstellingen op sectorniveau, wordt de aanvullende bekostiging afgestemd op de op dat moment gerealiseerde functiemix op bestuursniveau. Met andere woorden: de schoolbesturen die op dat moment niet voldoen aan de percentages, ontvangen minder nieuw geld.
Daar staat tegenover dat vakbonden via een procedure de invoering van de functiemix in het kader van de naleving van de CAO-PO kunnen afdwingen. In dat geval lopen besturen het risico de functiemix één of meerdere jaren, al dan niet gedeeltelijk, uit eigen middelen te moeten betalen.
Wij hebben uiteraard begrip voor moeilijkheden waar schoolbesturen bij de invoering van de functiemix tegenaan lopen. Wij zullen ons de komende tijd blijvend inspannen om bepaalde obstakels voor de invoering weg te nemen. Zo hebben wij richting de vakbonden aangegeven de afspraak in de CAO-PO over de 50% lesgevende taak per individu om te willen zetten in een 50% lesgevende taak gemiddeld over de leraren LB en/of LC. Dit kunt u teruglezen in onze inzetbrief voor de onderhandelingen over een nieuwe CAO-PO 2011.
Dat betekent echter niet dat schoolbesturen de keuze kunnen maken om op dit moment geen uitvoering te geven aan de afspraken over de functiemix. De invoering van de functiemix is, net als andere afspraken in de CAO-PO, niet vrijblijvend. Als schoolbestuur bent u gehouden uitvoering te geven aan de CAO. Indien u dat niet doet, loopt u risicos. Alleen die besturen die vallen onder de uitzonderingsregel voor kleine schoolbesturen mogen tot 1 augustus 2011 afwijken van het te realiseren percentage. Op 1 augustus 2011 zullen ook deze kleine besturen aan het dan geldende percentage moeten voldoen.
Ondersteuning en informatie
De PO-Raad heeft een brochure en een instrument ontwikkeld waarmee de financiële gevolgen van de functiemix per school en per bestuur berekend kunnen worden. Het instrument is er in drie versies: voor de basisschool, voor speciale basisscholen en voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In de instrumenten zijn de laatst bekende cijfers verwerkt. Indien u vragen heeft over de invoering van de functiemix kunt u op werkdagen van 9:00 tot 12:30 bellen met onze infodesk: 030-3100933. U kunt uw vraag ook mailen naar infodesk@poraad.nl.
U kunt ook gratis ondersteuning aanvragen van Functiemix Ambassadeurs. Functiemix Ambassadeurs zijn collega-bestuurders, directeuren, schoolleiders, MR-leden of leerkrachten die in de afgelopen periode ervaring hebben opgedaan met de invoering van de functiemix en deze ervaring als ambassadeur willen delen. Dat kan in verschillende vormen: een gesprek, een inloopspreekuur of een workshop.

VorigeVerkiezing sportiefste basisschool van Nederland
VolgendeHelft leerlingen groep 8 weet niet waar Utrecht ligt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter