De PO-Raad heeft dit jaar weer beschikking gekregen over middelen voor onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten in de sector primair onderwijs. Hier leest u meer over de 13 projecten, die zijn gehonereerd en met behulp van deze middelen van start zijn gegaan.
Eind juni maakte de PO-Raad bekend welke besturen een project kunnen gaan uitvoeren vanuit de middelen die beschikbaar zijn voor het versterken van de onderzoeks- en ontwikkelfunctie op scholen (de zogenaamde Vrijval SLOA-middelen). Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelde de 26 ingediende uitgebreide aanvragen en bracht een bindend advies uit aan het bestuur van de PO-Raad.
In 2011 hebben 80 besturen een vooraanmelding bij de PO-Raad ingediend in het kader van de subsidieregeling Vrijval SLOA 2011. Deze vooraanmeldingen zijn - conform de in het eerder gepubliceerde reglement vermelde procedure, voorwaarden en criteria - beoordeeld door een onafhankelijke organisatie (Agentschap NL). Op basis van deze beoordeling zijn 26 besturen, verantwoordelijk voor de kwalitatief beste aanvragen, uitgenodigd tot het doen van een uitgebreider projectvoorstel.
In een specifiek voor hen georganiseerde informatiebijeenkomst hebben deze schoolbesturen informatie gekregen over de verdere procedure, zijn het format en reglement voor de definitieve aanvraag toegelicht en verstrekt, hebben zij informatie ontvangen over het opstellen van een onderzoeksvraag en onderzoeksplan, is kort teruggeblikt op de beoordeling van de vooraanmeldingen en zijn er op basis van de algemene observaties aandachtspunten voor het uitwerken van de definitieve aanvragen geschetst. Deze definitieve aanvragen zijn vervolgens beoordeeld aan de hand van de in het reglement vermelde procedure, voorwaarden en criteria. Deze beoordeling is uitgevoerd door een onafhankelijke beoordelingscommissie die daarbij ondersteund is door Agentschap NL. De PO-Raad heeft geen enkele rol gehad in de toetsing en beoordeling van de ingediende voorstellen en de verdeling van de middelen.

VorigeOuderen in de leer bij jonge musici
VolgendeHistorisch museum gratis te bezoeken
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter