21 december 2012

De Tweede Kamer heeft een aantal hectische weken achter de rug met veel debatten. Tijdens de behandeling van de begroting OCW hebben we veelvuldig contact gehad met kamerleden en fractiemedewerkers om informatie aan te leveren en mee te denken. Uiteindelijk zijn bij de begroting van OCW een flink aantal moties aangenomen. De belangrijkste voor het primair onderwijs zijn de motie van de PvdA om in overleg met de sectorraden afspraken te maken over uniforme rapportage van uitgaven en de motie van de PVV over de Cito-toets.

Daarnaast is er een motie ingediend door GroenLinks om te onderzoeken of de richtlijnen voor de jaarrekening van onderwijsinstellingen kunnen worden aangescherpt, zodat geen zaken buiten de balans of de toelichting kunnen worden gehouden. En als laatste een motie van 50Plus die vraagt om een notitie om de arbeidsparticipatie van ouderen in het onderwijs te bevorderen. Zie ook voor meer informatie over de behandeling van de begrotingsbehandeling van OCW de vorige lobby-update.

De afgelopen week hebben we ook kennisgemaakt met de nieuwe woordvoerder primair onderwijs van de PvdA, Loes Ypma. We hebben van gedachte kunnen wisselen over de toekomst van de sector, professionalisering, moderne arbeidsvoorwaarden en daling van het aantal leerlingen. In januari staan er nog diverse gesprekken gepland met onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamerfracties.

Trefwoorden:

Lobby update

VorigeUniforme rapportage volgens duidelijke definities
VolgendeInterscolaire visitaties helpen het onderwijs te verbeteren: meld uw school aan voor de pilot
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter