De PO-Raad onderzoekt samen met de Onderwijscoöperatie of en hoe het lerarenregister kan bijdragen aan het personeelsbeleid van het schoolbestuur. Scholen van zes besturen zijn daarom onlangs van start gegaan met een pilot lerarenregister. De plannen daarvoor zijn in samenwerking met de scholen zelf, PO-Raad en de Onderwijscoöperatie tot stand gekomen.

In het lerarenregister kunnen alle leraren in het po, vo en mbo registreren hoe zij werken aan het onderhoud van hun bekwaamheid en expertise. Het centrale thema bij de pilots zijn vormen van informeel, of zelfgeorganiseerd leren, waaraan in het primair onderwijs veel belang wordt gehecht. De projecten richten zich enerzijds op het concretiseren van die leeractiviteiten zodat ze valideerbaar worden voor herregistratie. Anderzijds wordt er in de projecten verband gelegd tussen de ontwikkeling van leraren, teamontwikkeling en onderwijsontwikkeling. Een van de projecten richt zich specifiek op de transfer van opgedane kennis en vaardigheden naar de praktijk, de laatste belangrijke stap in het leerproces en belangrijk voor de ontwikkeling van de praktijk. Door hieraan betekenis te geven in de registersystematiek krijgen zowel scholen als leraren de ruimte om hier aandacht aan te geven terwijl dat nu vaak een ondergeschoven kindje is. Verder wordt in de pilots specifiek gekeken naar peerreviews en bekwaamheidsdossiers.
Resultaten

De resultaten van de pilots worden gebruikt om het lerarenregister, dat sinds februari 2012 in de lucht is, te verbeteren. De pilots worden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesubsidieerd. Meer informatie vindt u op www.registerleraar.nl en www.onderwijscooperatie.nl.

De PO-Raad vindt dat een lerarenregister, als sluitstuk van de professionalisering van leraren, kan bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leraren en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs.

VorigeAOb: Staatssecretaris, kom in actie voor passend onderwijs
Volgende'Aantal kinderen op basisschool neemt komende jaren af'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter