Beginnende pabo-studenten moeten vanaf september 2015, nog voordat ze aan hun opleiding beginnen, aantonen dat ze voldoende kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Minister Jet Bussemaker (onderwijs) riep de onderwijsinstellingen onlangs per brief op hun aankomende studenten op de hoogte te stellen van deze nieuwe toelatingseisen.

De nieuwe eisen gelden voor scholieren die vanuit het havo of het mbo willen instromen in de pabo. Zij moeten kunnen aantonen dat hun kennisniveau minimaal havo 3 of vmbo-t4 is. Wie een vwo-, hbo- of universitair diploma heeft, kan gewoon aan de opleiding beginnen.

Voormalig staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra, kondigde de maatregel al in 2012 aan. Dit is nodig omdat de pabo’s veel tijd kwijt zijn aan het bijspijkeren van nieuwe studenten. Dat gaat ten koste van het reguliere opleidingsprogramma. Op advies van de Commissie Meijerink besloot Zijlstra de toelatingseisen daarom te verzwaren. Dit is, schrijft minister Bussemaker, ‘een belangrijke en noodzakelijke stap in de kwaliteitsverbetering van de opleiding tot leraar basisonderwijs’.
Leerlingen voorbereiden

Bussemaker vindt dat onderwijsinstellingen een belangrijke taak hebben om aspirant-studenten goed voor te bereiden op de pabo. Voor het mbo worden voorbereidende keuzeprogramma’s ontwikkeld zodat alle mbo-leerlingen deze programma’s vanaf komend studiejaar binnen hun mbo-opleiding kunnen volgen.

De PO-Raad is positief over de nieuwe regels omdat die helpen het onderwijs voor leerlingen beter te maken. Wel tekent ze aan dat de maatregel erg gericht is op de cognitieve kant van het leraarschap, terwijl een leraar ook pedagogisch bekwaam moet zijn en de motivatie moet hebben om de talenten van alle leerlingen te ontwikkelen.

Het stellen van hogere eisen aan de instroom van de pabo betekent ook dat een deel van de potentieel toekomstige leraren wegvalt. De PO-Raad vindt het daarom belangrijk dat wordt ingezet om het beroep aantrekkelijker te maken, zodat andere jongeren worden overtuigd de opleiding te volgen. Ook schoolbesturen hebben daarbij een taak.

VorigeEén op de twintig jongeren gebruikt Ritalin bij toetsen
VolgendeLandelijke regels schoolartsen tegen pesten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter