Minister van Bijsterveldt heeft onlangs in een brief aan de Kamer haar plannen kenbaar gemaakt om ouderbetrokkenheid in het onderwijs te vergroten. Zij ziet hiervoor kansen in een grotere rol voor ouders bij het verbeteren van de leerprestaties, de loopbaanoriëntatie en -begeleiding en bij het voorkomen van schooluitval en schoolverzuim. Ook ziet ze een belang van de rol van ouders in de school als gemeenschap.

De PO-Raad ondersteunt de ambitie van de minister om ouders maximaal te betrekken bij het onderwijs. De ouders zijn de belangrijkste pedagogische partners van de school; zij hebben de meeste kennis van het kind en hebben ook veel belang in goed onderwijs voor hun kind (In tien jaar naar de top, 2010). Om de gestelde ambitie te behalen en ouders maximaal te betrekken bij het onderwijs, ziet de PO-Raad vooral juist ook kansen in het verbeteren van het partnerschap tussen ouders en school. Goede contacten tussen ouders en school, waarbij wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn en een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld wordt, komen de leerprestaties en de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen ten goede en werken door in de kwaliteit van de school. Partnerschap is daarin geen doel op zich, maar een middel om uiteindelijk samen betere voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, op school en thuis.

VorigeEducaplay maak interactieve leeractiviteiten
VolgendeAmsterdam stuurt ouders kwaliteitswijzer basisscholen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter