22 maart 2012

Centrum voor Jeugd en Gezin ontwikkelde in samenwerking met vertegenwoordigers van onderwijs, waaronder de PO-Raad, ggz-instellingen, gemeenten en ministeries van VWS en OCW een handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten. Deze kunt u kosteloos downloaden.
Een goede aansluiting van geestelijke gezondheidszorg (ggz) op de gemeentelijke basiszorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin is van belang om de preventieve zorg te versterken. Inbreng van expertise “ ook die rond psychiatrische problematiek “ in het onderwijs is eveneens van belang, zeker in het kader van de aanstaande wetgeving rond Passend
onderwijs.
Deze handreiking is geschreven voor beleidsmakers, bestuurders en professionals binnen gemeenten, lokale jeugdzorg, het onderwijs en jeugd-ggz. Het is belangrijk dat betrokkenen uit de verschillende disciplines elkaar kennen en weten te vinden, dat zij op de hoogte zijn van elkaars deskundigheid en inzet en elkaars taal spreken. Deze handreiking draagt hopelijk bij aan een inspirerende samenwerking op lokaal niveau.
Waar het om gaat is dat jeugdigen met beperkingen als gevolg van psychische aandoeningen tijdig de hulp en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Voor een kind betekent dit een betere kans op een succesvolle schoolloopbaan en in het verlengde daarvan op een baan naar vermogen en op een stabiel en zelfstandig leven. Die opbrengst is op de lange termijn vele malen groter dan de inzet die op korte termijn nodig is.


Trefwoorden:

Onderwijs en Zorg, Passend onderwijs

Relevante bestanden: Een goed begin is het halve werk - Handreiking samenwerking jeugd-ggz met onderwijs en gemeentenRelevante links:Centrum voor jeugd en gezin

VorigeVerhalen maken met Toontastic
VolgendeTropenmuseum Junior beste kindermuseum ter wereld
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter