De PO-Raad heeft de Vaste Kamercommissie een brief gestuurd over de wet Toetsing in het primair onderwijs. Het wetsvoorstel is, onder meer op basis van reacties van de PO-Raad, op een aantal onderdelen aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van het eerder gepresenteerde ontwerpwetsvoorstel. De PO-Raad kan op hoofdlijnen instemmen met het wetsvoorstel. In het verlengde van onze reactie op dit ontwerpwetsvoorstel heeft de PO-Raad echter nog een aantal kritische kanttekeningen bij het nu voorliggende wetsvoorstel.
Deze kanttekeningen hebben betrekking op de volgende punten:
• Tempo van invoering van de centrale eindtoets
• Afnamemoment van de centrale eindtoets
• Verplicht gebruik leerling- en onderwijsvolgsysteem
• Tussentijdse vorderingen en referentieniveaus
• Maat voor leerwinst/toegevoegde waarde
• Levering gegevens eindtoets aan BRON
• Minimum opbrengsteis speciaal (basis)onderwijs
Lees de brief voor een verdere uitwerking van de punten.


Trefwoorden:

Onderwijskwaliteit, Toetsing, Leerlingvolgsysteem, Brieven aan politiek

Relevante bestanden: Brief aan Vaste kamercommissie over wet Toetsing in het primair onderwijsRelevante links:Lees ook: Wetsvoorstel toetsing naar Tweede Kamer

VorigeEerste VM2 diplomas uitgereikt op Kandinsky College
VolgendeEerste boom in project Groen dorp Haren
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter