De PO-Raad heeft de Vaste Kamercommissie een brief gestuurd over de wet Toetsing in het primair onderwijs. Het wetsvoorstel is, onder meer op basis van reacties van de PO-Raad, op een aantal onderdelen aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van het eerder gepresenteerde ontwerpwetsvoorstel. De PO-Raad kan op hoofdlijnen instemmen met het wetsvoorstel. In het verlengde van onze reactie op dit ontwerpwetsvoorstel heeft de PO-Raad echter nog een aantal kritische kanttekeningen bij het nu voorliggende wetsvoorstel.
Deze kanttekeningen hebben betrekking op de volgende punten:
• Tempo van invoering van de centrale eindtoets
• Afnamemoment van de centrale eindtoets
• Verplicht gebruik leerling- en onderwijsvolgsysteem
• Tussentijdse vorderingen en referentieniveaus
• Maat voor leerwinst/toegevoegde waarde
• Levering gegevens eindtoets aan BRON
• Minimum opbrengsteis speciaal (basis)onderwijs
Lees de brief voor een verdere uitwerking van de punten.


Trefwoorden:

Onderwijskwaliteit, Toetsing, Leerlingvolgsysteem, Brieven aan politiek

Relevante bestanden: Brief aan Vaste kamercommissie over wet Toetsing in het primair onderwijsRelevante links:Lees ook: Wetsvoorstel toetsing naar Tweede Kamer