Donderdag 27 oktober is een afrondend overleg gepland tussen de sectororganisaties en bonden enerzijds en de minister en staatssecretaris anderzijds, over de bezuinigingen op Passend onderwijs.
De PO-Raad kan zich, net als de onderwijsvakbonden en de andere sectororganisaties, nog altijd niet vinden in de bezuinigingsplannen van minister Van Bijsterveldt. Toch blijft de minister bij haar plannen om 300 miljoen te bezuinigen op Passend onderwijs. Om uit deze patstelling te komen, heeft de PO-Raad, samen met de andere sociale partners, de minister gevraagd om bestuurlijk overleg vanwege de zorgen over een zorgvuldige invoering van Passend onderwijs, onder de hypotheek van de huidige bezuinigingsplannen. Dit heeft de afgelopen weken geleid tot intensief overleg met Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra. De minister heeft daarbij aan de sociale partners gevraagd om met alternatieven te komen.
Het succes van Passend onderwijs staat of valt bij een zorgvuldige invoering. De PO-Raad vindt dat, ondanks uitstel en temporisering van de bezuiniging, het risico dat de invoering mislukt nog altijd veel te groot. Er zijn, zo vindt de PO-Raad, aanvullende maatregelen nodig om de effecten van de bezuiniging te verzachten en een goede transitie naar het nieuwe stelsel van Passend onderwijs mogelijk te maken. Bij het zoeken naar de ruimte voor een goed alternatief moet het belang van de kinderen die zijn aangewezen op specialistische zorg voorop staan.
Niemand is gebaat bij verder uitstel en voortduren van de onduidelijkheid en daarom kiest de PO-Raad er voor om, samen met de andere sociale partners, in gesprek te blijven met de bewindspersonen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Vanwege de ontwikkelingen rondom Passend onderwijs kan nog geen afrondend overleg plaatsvinden over het bestuursakkoord, waarover de leden van de PO-Raad vorige maand zijn geraadpleegd.

VorigeWebquests op Leermiddelenplein
VolgendeLeerlingen kennen nieuwe exameneisen niet
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter