11 juli 2012

Minister Van Bijsterveldt en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), hebben op 10 juli de oprichting van een Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek bekend gemaakt. In haar brief van 6 juli jl. aan de Tweede Kamer kondigde de minister de oprichting van dit regieorgaan al aan. Via het regieorgaan bundelen OCW en NWO verschillende onderzoeksmiddelen. Het regieorgaan gaat ervoor zorgen dat deze middelen effectiever en efficiënter worden ingezet op basis van vraagsturing. Het onderwijsveld zal ondersteund worden om te komen tot onderzoekbare vragen. Het regieorgaan krijgt daarnaast als opdracht mee het gebruik van onderzoek door leraren, schoolleiders, schoolbesturen en beleidsmakers te bevorderen, onder andere door hen te betrekken bij de totstandkoming van de programmering, de beoordeling van de onderzoeksprojecten en de uitvoering van het onderzoek.

Aanleiding oprichting regieorgaan en reactie PO-Raad

De oprichting van het regieorgaan gebeurt naar aanleiding van het advies van de commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen (NPTO), voorgezeten door Thom de Graaf, die in 2011 onderzocht heeft hoe de onderwijswetenschappen op de lange termijn versterkt kunnen worden. De commissie constateerde dat de kennisinfrastructuur voor onderwijs in Nederland niet goed functioneert en zag de inrichting van een regieorgaan als belangrijk onderdeel voor de verbetering van het onderwijs. Hubert Coonen en Anton Nijssen werkten in opdracht van OCW de aanbevelingen van de Commissie NPTO voor de herordening van het onderwijsonderzoek verder uit. In hun advies 'Wetenschap en vakmanschap: onderwijsonderzoek voor en met de onderwijspraktijk' constateerden zij dat er vanuit de wetenschap, onderwijspraktijk en onderwijsbeleid brede steun is voor de oprichting van een landelijke organisatie voor onderwijsonderzoek. De PO-Raad heeft eerder laten weten zich te kunnen vinden in de hoofdlijnen van het advies, maar ziet ook een aantal punten die verder uitgewerkt moeten worden bij de inrichting van het regieorgaan.


Trefwoorden:

Onderzoek, Ontwikkeling, Onderwijskwaliteit

Relevante bestanden: Rapport Wetenschap en vakmanschap: onderwijsonderzoek voor en met de onderwijspraktijk

VorigeWorkshops Risicomanagement
VolgendeFunctiemix Primair Onderwijs goed van start
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter