Het leerlingenprognosemodel www.scenariomodelpo.nl is geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Eveneens maakt het scenariomodel prognoses over personele en materiële bekostiging van scholen en besturen in het basisonderwijs direct inzichtelijk. Het Scenariomodel is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO, het expertisecentrum van- en voor werknemers én werkgevers op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, waaronder de PO-Raad.

Sinds de lancering van de online tool afgelopen september hebben 5.000 bezoekers de site bezocht en zijn er 460 (gratis) accounts aangemaakt om zelf scenario’s te kunnen maken.

Zelf prognoses maken

Het Scenariomodel PO ondersteunt basisscholen in het versterken van de bestuurskracht, bijvoorbeeld voor het voeren van een financieel- en personeel meerjarenbeleid. Het geeft inzicht in leerling- en bevolkingsprognoses, maar ook in personele en materiële bekostigingsprognoses (inclusief prestatiebox). Het biedt eveneens de mogelijkheid de benodigde personele formatie te berekenen. Met een gratis persoonlijk account is het mogelijk om zelf scenario’s te maken door aannames achter de prognoses, zoals bevolkingsgroei of het marktaandeel in postcodegebieden, met lokale kennis bij te stellen.
Actualisatie bronbestanden

Het scenariomodel is geactualiseerd met de volgende bronbestanden:

Leerlingtellingen, 1 oktober 2013 (DUO)
Bevolkingsprognose, najaar 2013 (CBS/PBL)
Normbedragen lumpsum, 1 oktober 2013 (DUO)
Huidige bevolkingsopbouw 0-4 jarigen, 1 januari 2013 (CBS)

Om te werken met eigen aannames over bijvoorbeeld de bevolkingsprognose in wijken en het marktaandeel dat u hierin zult hebben, kunt u een nieuw scenario aanmaken met de geactualiseerde database. Scholen kunnen reeds gemaakte scenario’s op basis van de vorige database nog steeds inzien, maar niet meer verder bewerken.

Naast de update van de brondata zijn nog meer verbeteringen doorgevoerd:

Van de regionale basisrapportages (b.v. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) is nu ook het landelijk totaal (grafisch) inzichtelijk voor de prognose van de basisgeneratie, de referentieleeftijd voor het primair onderwijs;
De rapportages voor de personele bekostiging zijn vanaf nu gebaseerd op de Brin-specifieke GGL. Deze kunnen nog steeds worden overschreven als scenario.

Verwachte doorontwikkeling voor het speciaal (basis)onderwijs

Biedt uw bestuur ook s(b)o onderwijs aan? Heeft u of een collega van u interesse om mee te denken over de verdere doorontwikkeling van het scenariomodel voor het s(b)o, houdt dan de nieuwsbrief van het Arbeidsmarktplatform PO in de gaten. Het Arbeidsmarktplatform zal het Scenariomodel uitbreiden voor het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor gelden andere rekenregels en andere gebruikerswensen, voor zowel de rapportages als voor de knoppen waar men aan wil draaien. De invoering van het Passend Onderwijs heeft, door de veranderingen en onduidelijkheden die op dit moment nog spelen, een vertragend effect.

VorigeStel belang leerling en niet rendement centraal bij overgangen
VolgendeWie is de beste geschiedenisleraar?
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter