Honderd schoolbesturen en 25 gemeenten hebben vier jaar lang geëxperimenteerd met extra uren taal-en rekenonderwijs voor achterstandsleerlingen. Hierbij zijn diverse varianten van een verlengde schooldag en van zomerscholen uitgeprobeerd. De resultaten van deze proef zijn gebundeld in twee brochures en een website, nuttige informatiebronnen waar álle schoolbesturen en gemeenten uit kunnen putten.

De opbrengsten kunnen bijvoorbeeld interessante gespreksstof opleveren voor het overleg van schoolbesturen met gemeenten over de lokale educatieve agenda (LEA) en het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De informatie kan ook invulling of versterking bieden van het taal- en rekenbeleid op uw scholen.

De uitkomsten van de pilots kunnen ook worden gebruikt voor de besteding van nog eventueel resterende lokale oab-middelen 2011-2014 en voor de invulling van de nieuwe lokale oab-periode 2015-2018.
Website Onderwijstijdverlenging

Op deze website www.onderwijstijdverlenging.nl is veel verdiepende informatie te vinden:

op beleidsniveau, voor gemeenten en schoolbesturen: een uitwerking van het stappenplan, voorbeeldvarianten en info over o.a. de organisatie, de financiën en personeel;
op praktisch niveau, voor o.a. coördinatoren en leerkrachten: draaiboeken, voorbeeldbrieven etc.

Onder de kop ‘Onderzoek’ wordt aandacht besteed aan wat bekend is over de effecten van onderwijstijdverlenging.
Stappenplan zomerschool en verlengde schooldag

In de brochures (Zomerschool en Verlengde schooldag), die ook op de website zijn te vinden, wordt een stappenplan voor besturen en gemeente beschreven met informatie op hoofdlijnen over de organisatie, financiën en het personeel.
Uitvoering pilots

Het experiment is gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Oberon was verantwoordelijk voor de begeleiding en monitoring ervan en de verwerking van de opbrengsten.

Vorige'Schoolgrootte beïnvloedt leerprestaties nauwelijks'
VolgendeTaalachterstand al bij kinderen van 18 maanden merkbaar
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter