19 juni 2012

De PO-Raad krijgt veel vragen over de gewichtenregeling. De huidige gewichtenregeling is onnodig ingewikkeld. Dit leidt tot veel fouten bij het invullen van de informatie. Daar waar wordt gefraudeerd, keurt de PO-Raad dit natuurlijk af, maar een vereenvoudiging van het proces voor de opgave van leerling-gewichten kan veel fouten voorkomen.
Uit het Onderwijsverslag van de inspectie blijkt dat onvoldoende bekendheid en duidelijkheid van de achterstandsregeling nog steeds leiden tot fouten. Als uit de steekproef blijkt dat 95% van de scholen fouten maakt bij het toepassen van de regeling, lijkt er duidelijk iets mis te zijn met de regeling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de onderwijsinspectie ook dit jaar de suggestie aan OCW doet, om het proces voor de opgave van leerling-gewichten te vereenvoudigen. Als PO-Raad ondersteunen wij deze suggestie. Overigens is het geld dat onterecht zou zijn verkregen, wel ingezet voor het onderwijs voor de leerlingen.
De PO-Raad heeft ook onderwijsinhoudelijke bezwaren tegen de huidige regeling, die voornamelijk naar het opleidingsniveau van de ouders kijkt. Hierdoor kijkt huidige regeling niet naar de werkelijke achterstanden van leerlingen en krijgen veel leerlingen met werkelijke achterstanden geen ondersteuning. Om achterstanden in het primair onderwijs verder weg te werken, zou de regeling veel meer naar de werkelijke situatie in de klas moeten kijken. Dan is het geld veel effectiever in te zetten en wordt veel administratieve last voor de scholen weggenomen.
De minister heeft ondertussen aangegeven dat er een nieuw systeem komt voor het toekennen van achterstandsmiddelen.


Trefwoorden:

Onderwijsachterstanden, Financiën

Relevante links:Zie ook eerder bericht

VorigeCDA Kamerlid Biskop in gesprek met hoogbegaafde leerlingen
VolgendeROC Nijmegen kiest drukbezette MBO uitblinker
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter