16 november 2012.

De PO-Raad neemt met belangstelling kennis van de uitkomsten van het onderzoek van de staatssecretaris naar de groepsgrootte in het basisonderwijs. De cijfers laten zien dat het aantal handen in klas is afgenomen terwijl de gemiddelde groepsgrootte licht is gestegen. Al geruime tijd vragen wij aandacht voor de geluiden uit onze achterban dat de financiële rek uit het primair onderwijs is. Als gevolg van een onvolledige compensatie van de gestegen kosten moeten schoolbesturen bezuinigen op hun personeel.

Op 15 november presenteerde staatssecretaris Dekker een onderzoek naar de groepsgrootte in het basisonderwijs. Daaruit blijkt dat ten opzichte van 2006 de gemiddelde groepsgrootte met 0,4 procent is gestegen van 22,4 naar 22,8 in 2011. Sinds 2009 is de leerling-leraarratio echter toegenomen met 0,9% van 17,6 naar 18,5 in 2011. Deze cijfers wijzen er op dat de schoolbesturen er alles aan doen om de groepen niet te vergroten en dat ze bezuinigingen laten neerslaan in de directe omgeving van de klas: het aantal handen in de klas en daarmee de ondersteuning van de leraar is afgenomen. Dit zal leiden tot een grotere werkdruk van de leraar.

In zijn brief wijst de staatssecretaris erop dat het bedrag per leerling per saldo is gestegen en er compensatie heeft plaatsgevonden voor loon- en prijsontwikkelingen. Het grote probleem waar schoolbesturen in het primair onderwijs echter mee geconfronteerd worden is, dat de inkomsten per leerling in de sector weliswaar stijgen, maar de lasten per leerling stijgen al enige jaren harder. Dit mede door onvoldoende compensatie van die loon- en prijsontwikkelingen.

De PO-Raad is met de staatssecretaris van mening dat groepsgrootte maatwerk is op schoolniveau. Schoolbesturen laten de keuzes voor groepsindeling terecht aan de professionaliteit van de schoolleiders en leraren in samenspraak met de ouders. Schoolbesturen zien er op toe dat de gemaakte keuzes wel passen binnen de gestelde budgettaire kaders. Het volgen van de ontwikkelingen van de groepsgrootte en leerling-leraarratio geven een indicatie dat scholen keuzes moeten maken die de onderwijskwaliteit kunnen raken.

Trefwoorden:

Werkgeverszaken, Financiën

Relevante links:Gemiddeld 22,8 leerlingen in basisschoolklas “ grote verschillen tussen scholen

VorigeOnderwijscafe Het onderwijs wil ruimte en vertrouwen
VolgendeOver creativiteit op school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter