Staatssecretaris Zijlstra van onderwijs maakte donderdag 17 november bekend dat scholen een aanvraag kunnen indienen voor een experiment met prestatiebeloning. Hoewel de PO-Raad niet per definitie tegen vormen van prestatiebeloning is, schat de PO-Raad in dat het samenvallen van deze pilots Prestatiebeloning met de dossiers Passend onderwijs en functiemix, teveel vraagt van de schoolbesturen om alle drie tot een goed resultaat te brengen.
Schoolbesturen zijn momenteel nog volop bezig met de implementatie van de functiemix. Daarnaast zal de invoering van Passend onderwijs een forse inspanning vragen van alle schoolbesturen en de PO-Raad heeft grote zorgen over de invoering hiervan, onder een hypotheek van een voorgenomen bezuiniging van 300 mln.
Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen vanaf heden een aanvraag indienen voor deelname aan experimenten op het gebied van prestatiebeloning op één of meer scholen. De staatssecretaris heeft daartoe beperkte middelen beschikbaar die tot 2016 ingezet worden voor de experimenten. Aan de hand van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat bij de deelnemende schoolbesturen en scholen wordt gedaan, zal besloten worden of vanaf 2016 structureel 250 miljoen euro beschikbaar komt voor prestatiebeloning in de sectoren primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Voorzitter Kete Kervezee: Wij zijn voorstander van beloningsbeleid dat ontwikkeld en gevoerd wordt binnen het brede HRM-beleid van schoolbesturen. De huidige CAO-PO biedt daartoe ook al voldoende ruimte.

VorigeSchrijven is zilver
VolgendeDrie scholen nemen voortouw met prestatiebeloning
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter