Rotterdam gaat de komende jaren van start met een voorschoolse voorziening voor alle kinderen, gekoppeld aan de basisschool. De stad wil daarmee een einde maken aan de versnippering in de voorschoolse opvang en kinderen een zo goed mogelijke start in het basisonderwijs laten maken.

,,Kinderen kunnen in Rotterdam dus vanaf hun tweede naar school. Ze zitten niet met een rekenboek in de lesbanken, maar er komt wel één pedagogische en didactische lijn die doorloopt in de groepen één tot en met acht,’’ aldus De Jonge. ,,We gaan werken met een ontwikkelrecht. Alle kinderen krijgen recht op tenminste twee dagdelen en doelgroepkinderen drie."

Hoewel de Rijksoverheid niet voor een dergelijke basisvoorziening kiest, groeit lokaal de overtuiging dat een dergelijke voorziening in het belang is van kinderen. Eerder kwam ook Amsterdam met plannen voor een peuterschool.

De PO-Raad is groot voorstander voor één basisvoorziening omdat dat van belang is voor de ontwikkeling en verdere schoolloopbaan van kinderen in het basisonderwijs. Ze is van mening dat álle kinderen een goede start in het basisonderwijs verdienen. Dat vraagt ook om een laagdrempelige voorziening voor alle jonge kinderen en hun ouders.

VorigeFinanciën primair onderwijs in beeld
VolgendeKNAW Onderwijsprijs 2015
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter