De PO-Raad deelt de zorg van de grootste gemeenten van ons land (G4 en G32) over de invoering van Passend onderwijs, maar deelt niet hun conclusie dat gemeenten de regie moeten krijgen op Passend onderwijs en decentralisatie van jeugdzorg. Er zijn duidelijk onderscheiden verantwoordelijkheden voor gemeentebesturen en schoolbesturen. Het schoolbestuur heeft daarbij de plicht om een passend onderwijsaanbod voor elke leerling te realiseren.

De gemeenten uit de G4 en de G32 hebben een brief aan de minister van onderwijs geschreven waarin zij hun zorgen uiten over de invoering Passend onderwijs. In de brief stellen de gemeenten dat ze niet instaan voor de uitvoering van de decentralisatie van de jeugdzorg in combinatie met een goede aansluiting bij het Passend onderwijs, en de daarmee gepaarde bezuinigingen, zonder over beide operaties regie te kunnen voeren. Daarom wordt verzocht om een instemmingsrecht voor gemeenten op de zorgplannen van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs op te nemen.

De PO-Raad is het met de schrijvers van de brief eens dat invoering van beide trajecten niet los van elkaar gezien kunnen en mogen worden. Binnen beide beleidsterreinen gaat het grotendeels om eenzelfde groep leerlingen die extra ondersteuning nodig heeft binnen het onderwijs en daarbuiten. De geuite wens van de gemeenten om regie te kunnen voeren op Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg, inclusief het instemmingsrecht op de zorgplannen van het samenwerkingsverband, vindt de PO-Raad echter zeer onwenselijk. Uiteraard is het van belang dat er afspraken zijn tussen onderwijs en gemeenten over de noodzakelijke aansluiting tussen de zorg in de school en de zorg om de school. De lokale educatie agenda (LEA) is hiervoor het aangewezen instrument.

VorigeDe toekomst van het onderwijs
VolgendeOuderen in de leer bij jonge musici
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter