23 maart 2012

Op 9 mei organiseert de PO-Raad een bijeenkomst voor zijn leden over de werkagenda met de Inspectie. De PO-Raad heeft samen met de Inspectie van het Onderwijs een werkagenda opgesteld met als doel een aantal onderdelen van het toezicht te optimaliseren. De afgelopen periode heeft een aantal werkgroepen van schoolbestuurders samen met de inspectie de onderdelen van de werkagenda verder uitgewerkt.
De onderwerpen waarover de afgelopen periode met de Inspectie is gesproken zijn:
• Positionering schoolbesturen in het toezicht en ontwikkelingen toezicht op het bestuurlijk handelen
• Opbrengsten (o.a. correctiefactoren, beslisregels zwakke scholen)
• Sociale opbrengsten
• Passend Onderwijs (toezicht op de samenwerkingsverbanden en onduidelijkheid rond huidige toezicht op zorgleerlingen)
• Toezicht op het leraarschap
De bijeenkomst is bedoeld voor schoolbestuurders die lid zijn van de PO-Raad. Tijdens de bijeenkomst van 9 mei wil de PO-Raad de stand van zaken van de werkagenda aan een bredere groep leden presenteren en de tussenopbrengsten bij een bredere groep leden toetsen. De bijeenkomst wordt voorgezeten door John van der Vegt, voorzitter van het College van Bestuur van ASG Almere en voorzitter van de overkoepelende werkgroep voor de werkagenda. Kete Kervezee zal namens het bestuur van de PO-Raad aanwezig zijn. De bijeenkomst vindt op 9 mei van 9:30 uur tot uiterlijk 11:30 uur plaats in Utrecht


Trefwoorden:

Extern toezicht, Onderwijsinspectie, Vereniging

Relevante links:Naar aanmeldingsformulierThema: Extern toezicht

VorigeGewoon Speciaal gamification MediaMachtig
VolgendeBenefietfeest voor behoud Griekse school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter