De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel ‘naar een doeltreffend onderwijstoezicht’. Dit wetsvoorstel maakt een scherp onderscheid tussen de toezichtstaak en de adviserende/stimulerende taak van de Inspectie. Het stelt dat het oordeel van de Inspectie gebaseerd moet zijn op wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer voor behandeling.

De PO-raad heeft vanaf het begin meegedacht in de totstandkoming van deze nieuwe wet en is blij met deze ingrijpende wijziging van het toezicht: het legt de verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit weer terug waar deze hoort: bij de scholen zelf. Besturen en scholen staan weer aan het roer als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien gaat het besturen en scholen meer duidelijkheid bieden aan welke wettelijke minimumeisen het onderwijs moet voldoen.

Deugdelijkheidseisen
De lijst met deugdelijkeisen waar de Inspectie over gaat oordelen, is echter geen onderdeel van deze wet. De PO-Raad vindt het, net als de indieners, belangrijk dat deze lijst zorgvuldig wordt samengesteld en zeker niet langer wordt als neveneffect van deze wet.

Huidige schoolplannen hoeven niet aangepast
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de drie amendementen op het oorspronkelijke wetsvoorstel. Een daarvan gaat over de vraag of de bepalingen uit deze nieuwe wet al van toepassing zijn op bestaande schoolplannen. D66 heeft geregeld dat scholen pas als de termijn van hun schoolplan afloopt, een schoolplan op hoeven stellen dat aan de nieuwe voorwaarden voldoet.

De – aangepaste - motie van de SP over de onverenigbaarheid van het wetsvoorstel met het voornemen van het kabinet om tot gedifferentieerde oordelen over onderwijskwaliteit te komen (voldoende, goed, excellent) haalde geen kamermeerderheid.

Gevolgen voor de sector
De PO-Raad en VO-raad zullen actief in overleg treden met het departement en de inspectie van het onderwijs over de uitwerking van het wetsvoorstel en de leden informeren over de gevolgen van het gewijzigde toezicht voor besturen en scholen. Voor het zover is moet echter ook de Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen. De wet treedt vervolgens in werking op 1 juli in het jaar volgend op publicatie in de Staatscourant.

VorigePeilingsonderzoeken in groep 8 komen eraan
VolgendeOnderwijsraad pleit voor bredere aanpak verbetering in het hoger onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter