De PO-Raad en de onderwijsvakbonden hebben op 27 februari hun inzetten uitgewisseld als start van de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De PO-Raad wil ruim voor 1 juli 2015 een nieuwe cao afsluiten, zodat de sector op een verstandige en verantwoorde wijze kan inspelen op de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande ingaat. Wij streven dus naar een snelle afronding van de onderhandelingen, zodat schoolbesturen zo snel mogelijk weten waar zij rekening mee moeten houden.

Door de Wet werk en zekerheid (WWZ) veranderen op 1 juli 2015 belangrijke bepalingen over tijdelijke arbeidsovereenkomsten, ontslag en WW. Dit leidt in de huidige situatie voor scholen tot grote problemen. De manier waarop bijvoorbeeld de meeste scholen nu de vervanging hebben georganiseerd, kan straks niet meer. Met afspraken in de cao kunnen de partijen de regels van de WWZ niet omzeilen, maar ze kunnen wel voldoende flexibiliteit in het personeelsbestand behouden. De inzet van de PO-Raad is om met de vakbonden een goede balans te vinden tussen sociale zekerheid en binding aan de organisatie (ook voor mensen die met een tijdelijk contract aan de organisatie zijn gebonden) en flexibiliteit voor de organisatie.

Naast afspraken over sociale zekerheid en flexibiliteit wil de PO-Raad in de nieuwe cao afspraken maken over een betaalbare loonsverhoging en over de Participatiewet voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast wil de PO-Raad de tekst van de cao moderniseren, zodat zowel werkgevers als werknemers er beter mee uit de voeten kunnen en de beloningsstructuur aansluit bij de huidige professionele afspraken in de sector.

De inzet van de PO-Raad voor de komende onderhandelingen beperkt zich tot een paar belangrijke veranderingen. Schoolbesturen zijn immers nog druk bezig met de implementatie van de afspraken uit de CAO PO 2014-2015. De afspraken van vorig jaar over professionalisering, werkdruk, 40-urige werkweek en duurzame inzetbaarheid willen we ongewijzigd in stand houden. Schoolbesturen hebben tijd nodig om deze bepalingen goed te implementeren. De PO-Raad heeft veel reacties gehad op deze afspraken. Sommige schoolbesturen vonden de afspraken veel te ver gaan, maar andere vonden de ruimte die de afspraken biedt nog veel te beperkt. De PO-Raad begrijpt deze verschillen in het primair onderwijs en ondersteunt de schoolbesturen zo veel mogelijk bij de vertaling van de afspraken naar de eigen situatie.

VorigeGratis naar voorstelling Anne
VolgendeCursus ‘Leer het heelal begrijpen’
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter