Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, blijkt dat jaarlijks 2500 leerlingen langer dan een maand thuis zitten. De minister wil dit aantal terugdringen. Dit sluit goed aan bij de ambities die ook de PO-Raad heeft. Volgens de minister zal de invoering van Passend onderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal thuiszittters.
Volgens de PO-Raad is deze wens niet realistisch: nu de minister 300 miljoen wil bezuinigen op Passend onderwijs, nog vóór de invoering ervan, wordt het scholen onmogelijk gemaakt Passend onderwijs op een goede manier in te voeren. Volgens de PO-Raad leidt deze bezuiniging juist tot een toename van het aantal thuiszitters en zullen wachtlijsten alleen maar groter worden.
De gedachte achter Passend onderwijs is dat een schoolbestuur ieder kind een passend onderwijsaanbod kan aanbieden. Onze leden hebben zich uitgesproken voor het principe Passend onderwijs. De condities zijn echter ingrijpend gewijzigd: Passend onderwijs zal gerealiseerd moeten worden voor slechts 80 procent van het bedrag dat beschikbaar werd gesteld toen deze werkafspraken tussen het onderwijsveld en het ministerie gemaakt werden. Dat is een onmogelijke opgave.
Acties tegen bezuinigingenWoensdag 9 februari organiseert de PO-Raad, samen met ouderorganisaties, vakbonden, andere sectorraden en onderwijsorganisaties een landelijke manifestatie tegen de bezuinigingen. De leerlingen die nu buiten de boot vallen moeten namelijk zo snel mogelijk terug naar school.
Meer informatie over de bijeenkomst Onderteken de petitie bericht OCW

VorigePrimair onderwijs teert in op eigen vermogen nieuwe bezuinigingen onverantwoord
VolgendeExtra investeringen in peuters met taalachterstand
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter