Op dinsdag 21 en dinsdag 28 juni organiseert de PO-Raadtwee extra bijeenkomsten voor eenpitters en schoolbesturen met 2 of 3 scholen. Tweemaal per jaar organiseert de PO-Raad in elke regio een bijeenkomst voor leden met maximaal 3 scholen met als doel het geven van informatie over actuele ontwikkelingen en het peilen van de meningen van éénpitters en kleine besturen over de terreinen waarop de PO-Raad actief is. Ook vormt het netwerk een platform waarbinnen de éénpitters gebruik kunnen maken van elkaars expertise.
Naar aanmeldingsformulier
Deze twee extra bijeenkomsten vinden plaatsop het kantoor van de PO-Raad, van 10.00 tot 12.30 uur. De eenpittersbijeenkomsten zijn exclusief voor leden van de PO-Raad. In deze bijeenkomst zullen in ieder geval de volgende onderwerpen worden geagendeerd:
Naar Vensters POHet doel van Vensters PO is om gegevens over verschillende aspecten zoals schoolsamenstelling, leeropbrengsten, personeel en financiën met elkaar te kunnen vergelijken op school en bestuursniveau. Deze gegevens zullen in vensters voor verschillende doelgroepen worden ontsloten. We denken onder meer aan een venster voor horizontale verantwoording naar ouders en andere doelgroepen maar ook aan een venster voor bestuur en management. Opbrengst gericht werken zal als leidend principe worden gehanteerd bij de inrichting van Vensters PO.
De PO-Raad zal met Vensters PO aansluiten bij de systematiek van Vensters voor Verantwoording van de VO Raad. Daar is onlangs de website SchoolVensters Online (www.schoolvo.nl) geopend. Daar kunt u zien hoe VO-scholen zich presenteren naar de omgeving.
Tijdens de bijeenkomsten zullen wij de plannen rondom Vensters PO presenteren en willen daarover met u van gedachten wisselen. Uiteraard gaat het daarbij ook om eventuele specifieke aandachtspunten voor de kleine besturen en éénpitters.
Doordecentralisatie onderhoud buitenkant van gemeente naar schoolbesturen Binnenkort starten er gesprekken met OCW om de vergoedingen voor het onderhoud aan de buitenkant van schoolbesturen te onttrekken aan het gemeentefonds en deze toe te voegen aan de Lumpsum van de scholen. De ideeën die daarover bestaan zullen we toelichten.
Daarnaast willen we van u weten in hoe u aankijkt tegen deze plannen.
Mededelingen en actualiteitenAfhankelijk van uw eigen voorkeur zijn er nog een aantal onderwerpen die aan de orde kunnen komen. Te denken valt dan aan toetsing, de professionaliseringsagenda, ontwikkelingen rond het vervangingsfonds en het passend onderwijs, krimp, de verdere professionalisering van het financieel management en de positie van éénpitters in het algemeen.
Naar aanmeldingsformulier

VorigeRupert Murdoch pleit voor e onderwijs
VolgendeMobiele telefoons op scholen kans of bedreiging
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter