Een kwart van alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs heeft zich in de afgelopen twee jaar ingezet om de gezondheid op school te verbeteren. Dat blijkt uit de rapportage ‘De opbrengsten van de #Jeugdimpuls’, dat het RIVM deze week presenteerde. Daaruit blijkt dat ruim 2500 scholen aan de slag zijn gegaan met gezonde leefstijl met hulp vanuit het ondersteuningsaanbod van het programma #Jeugdimpuls. Het ondersteuningsaanbod is mogelijk gemaakt door onder meer het RIVM Centrum Gezond Leven (RIVM-CGL) en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

Via www.gezondeschool.nl konden scholen in 2012 (alleen primair onderwijs), 2013 en 2014 een aanvraag doen voor extra ondersteuning om te werken aan gezonde leefstijl op school. Dit ondersteuningsaanbod – dat betrekking had op alle leefstijlthema’s - bestond uit drie soorten ondersteuning. Een keuze voor advies-op-maat hield in dat een school extra begeleiding ontving van een professional uit de wereld van de gezondheidsbevordering: een Gezonde School-adviseur (vaak de GGD). Daarnaast konden scholen kiezen voor extra ondersteuning bij Gezonde School-activiteiten of lespakketten. Dit bestond uit een financiële bijdrage of gratis deskundige begeleiding. Tot slot konden scholen een vaste vergoeding aanvragen voor de inzet van eigen personeel.
Ondersteuning

In totaal deed 22% van alle basisscholen een aanvraag en 29 % van alle locaties in het voortgezet onderwijs. In totaal hebben 696 scholen advies-op-maat aangevraagd en 650 scholen kregen een geldbedrag toegekend. Daarnaast kregen scholen ondersteuning bij in totaal 1677 gezondheidsactiviteiten, zoals een extra gastles, een ouderavond of bijeenkomst voor het schoolteam. De thema’s voeding, bewegen, relaties en seksualiteit, en sociaal-emotionele ontwikke­ling met de focus op gewenst gedrag, pesten en weerbaarheid waren populair. Van de basisscholen die in 2012 meededen, onderschrijft 78% de stelling dat het ondersteuningsaanbod een waardevolle bijdrage leverde aan een gezonde toekomst van hun leerlingen. In de toekomst wil 89% in contact blijven met de GGD om het concept Gezonde School verder door te zetten.
Samenwerking

Het RIVM-CGL organiseert het ondersteuningsaanbod samen met de PO-Raad, VO-raad en MBO-raad, via het programma Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl. In het voorjaar van 2015 staat een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod gepland.

VorigeOnderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl zoekt Gezonde School-adviseur
VolgendeCodeweek 2014: programmeren in het onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter