Het vertonen van film- of tv materiaal buiten de privé setting mag alleen nadat hiervoor toestemming en licentie is verkregen. Hiermee krijgen de makers een vergoeding voor het gebruik van hun materiaal. Vertoningen die aantoonbaar met het onderwijs samenhangen, zijn hiervan vrijgesteld. Wanneer het schoolbestuur gebruik wil maken van deze vrijstelling, dan moet het bestuur kunnen aantonen dat zij hierop recht heeft. Het bestuur kan dit doen door te laten zien dat in het onderwijsplan staat vermeld dat vertoningen van dvd’s en televisieprogramma’s worden gebruikt om leerdoelen te behalen.

Er zijn verschillende organisaties die deze rechten innen voor vertoningen die niet gekoppeld zijn aan een leerdoel. Videma int voor televisieprogramma’s en Filmservice voor dvd gebruik. De PO-Raad heeft namens de sector kortingsafspraken gemaakt met deze organisaties.

Onlangs zijn Videma en Filmservice gesplitst en in dit proces is de tariefberekening aangepast. Daarnaast heeft een indexering plaatsgevonden. Het gevolg is een onacceptabele verhoging van de licentiekosten voor veel basisscholen, met name in de tarieven voor het bekijken van dvd’s.

De PO-Raad heeft haar onvrede hierover inmiddels kenbaar gemaakt aan Filmservice en zal in overleg treden om tot afspraken te komen over de tarieven voor volgend schooljaar. Daarnaast adviseert de PO-Raad haar leden kritisch te kijken naar het aantal benodigde licenties.

Bezwaar maken

Een schoolbestuur kan zelf ook een klacht indienen indien het bestuur het oneens is met de factuur Filmservice en/of Videma. Een gegronde reden tot bezwaar is dat u geen films vertoont voor recreatieve doelen, maar dat alle vertoningen samenhangen met het onderwijs. Het is dan wel aan te raden dat u in uw onderwijsplan aangeeft dat u bij bepaalde leerdoelen gebruik maakt van TV-programma’s en films (u kunt dit koppelen aan de leerdoelen die samenhangen met taal, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en dergelijke). U hoeft dan geen licentie te kopen. Er worden overigens in de kerstperiode, in de week voor de zomervakantie of rondom sinterklaas controles uitgevoerd en boetes opgelegd wanneer scholen ten onrechte geen licentie hebben gekocht en er vertoningen in de school zichtbaar zijn die niet of te weinig met onderwijs samenhangen. Denk aan een filmmiddag vlak voor een vakantie of op 5 december.

Een andere optie is dat u bezwaar maakt tegen de pakketvergoeding en de omvang van het pakket. U geeft dan aan dat u geen licentiepakket wilt voor een pakket van bijv. 10 vertoningen per jaar maar dat u een losse licentie wilt voor slechts 1 of 2 vertoningen; dan vallen de kosten fors lager uit. U krijgt dan geen korting, maar u betaalt het vastgestelde tarief (circa EUR 1,20 per kind per vertoning).
Contact

Voor inhoudelijke vragen en klachten verwijzen wij u door naar Videma en Filmservice. Voor klachten en vragen rondom de vergoeding voor het bekijken van TV-programma’s:

Videma
T.a.v. afdeling klachten
Grotewaard 9a
4225 PA Noordeloos
E-mail: klacht@videma.nl of info@videma.nl

Voor klachten en vragen rondom de vergoeding voor het bekijken van DVD’s en films:

FilmService B.V.
Grotewaard 9A
4225 PA Noordeloos
T: 0183-583020
F: 0183-583090
E: info@filmservice.nl

VorigeTrouw: 'Graag meer gym, maar niet bij wet verplicht'
VolgendeLesvideo over stikstofkrinloop wint Het Gouden Oog
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter