Sociale partners hebben invulling gegeven aan de afspraak in het cao-akkoord 2014-2015 om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam te omschrijven in een bijlage XVII van de CAO PO. De bijlage is gebaseerd op het advies dat op verzoek van de cao-tafel is uitgebracht door de Onderwijscoöperatie. De invulling wordt per 1 juli 2016 als bijlage opgenomen in een nieuwe cao voor het primair onderwijs.

De PO-Raad is blij dat ze met de vakbonden een afspraak heeft kunnen maken. De invulling van de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Een startende leraar wordt door de schoolleider en het schoolbestuur gestimuleerd en gefaciliteerd om zich te ontwikkelen tot een basisbekwame leraar. Een leraar die basisbekwaam is, zorgt voor een veilige en stimulerend leerklimaat in en om de klas, biedt structuur, orde en duidelijkheid in de les en laat de leerlingen actief meedoen.

Meer ervaren leraren ontwikkelen zich verder tot vakbekwaam. Deze leraren geven de aandacht en begeleiding die passen bij de behoeften en mogelijkheden van elke individuele leerling. Vakbekwame leraren sluiten zoveel mogelijk aan bij de relevante verschillen tussen leerlingen.

Op basis van de CAO PO 20014-2015 zijn veel schoolbesturen bezig met bijvoorbeeld de verdere invulling van het personeelsbeleid, het opzetten en uitvoeren van een gesprekkencyclus, het toepassen van observatie-instrumenten en het maken van persoonlijke ontwikkelplannen. De uitwerking van de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam helpen hierbij, maar de PO-Raad biedt schoolbesturen meer ondersteuning bij professionalisering. Met name het gebruik van observatie-instrumenten kan bijdragen aan het versnellen van de professionele ontwikkeling van leraren. (zie themapagina HRM - Professionalisering).

Specifiek over het nut en de noodzaak van een goede begeleiding van startende leraren geeft professor Wim van de Grift een masterclass tijdens de conferentie van 26 november in Bunnik. Hoe kun je de ontwikkelingen van startende naar basisbekwame leraren beter vorm geven? Leden van de PO-Raad kunnen zich hier inschrijven voor deze en andere workshops na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

De sociale partners hadden in het cao-akkoord 2014-2015 afgesproken om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader te beschrijven. De beschrijvingen moeten helpen bij een gerichte ontwikkeling van leraren, tot een basisbekwame en uiteindelijk een vakbekwame leraar. In de cao is afgesproken dat iedere leraar naar het behalen van vakbekwaamheid streeft. Werkgever en werknemer maken hiervoor afspraken over invulling van de professionele ontwikkeling van de werknemer in relatie tot de ontwikkelingsdoelen van de organisatie.

VorigeTot 1 januari aanvragen subsidie voor nieuwe jonge leraren mogelijk
VolgendeZwarte Piet is welkom op veel scholen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter