Schoolbesturen moeten vanaf volgend schooljaar in BRON aanvinken welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil daarmee ook na invoering van Passend onderwijs zicht houden op deze groep kinderen en de prestaties van samenwerkingsverbanden.

Met de invoering van Passend onderwijs vervalt de leerlinggebonden financiering en daarmee ook de huidige registratie van leerlingen die in het regulier onderwijs extra ondersteuning krijgen. De BRON-registratie komt daar dus voor in de plaats.
Onvergelijkbaar

De PO-Raad onderschrijft dat het belangrijk is zicht te houden op deze leerlingen en de besteding van geld door nieuwe samenwerkingsverbanden, maar vindt dat het zetten van een ‘vinkje’ daarvoor niet de juiste manier is. Omdat de basisondersteuning voor leerlingen per samenwerkingsverband verschilt, is het ook per samenwerkingsverband verschillend welke leerlingen wel en geen extra ondersteuning krijgen bovenop de basisondersteuning. Een leerling kan dus bij het ene samenwerkingsverband een vinkje krijgen en bij de andere niet. De gegevens zijn daardoor onvergelijkbaar.
Dashboard

Het ‘vinkje’ in BRON kan daarmee niet meer zijn dan een tijdelijke oplossing in afwachting van een dashboard dat werkelijk zicht geeft op de prestaties en de opbrengst van het werk van de samenwerkingsverbanden. Samen met betrokken instanties wordt door de onderwijssectoren gewerkt aan de ontwikkeling van een dergelijk dashboard.

De PO-Raad heeft deze reactie ook ingebracht bij de internetconsultatie over dit wetsvoorstel.

VorigeDocenten krijgen ruimte voor 'bijbaantje'
VolgendeMoeten ouders toestemming geven voor reis?
Reacties (1)
Gebruiker
A.L. van Gurp
8-10-2013

Als er maar voor gewaakt wordt, dat er met zo'n dashbord niet weer een bureaucratisch monster wordt opgetuigd terwille van de verantwoording van inzet van middelen. IB, directeuren, leerkrachten besteden al erg veel tijd aan administratieve zaken leerlingzorg betreffende. Het is dus wenselijk dat op voorhand inzichtelijk is wat een dergelijk dashbord inhoudt en mogelijk betekent aan 'extra' werk voor de betrokkenen (aanleveren gegevens, e.d.).

Laat een reactie achter