Deze week maken circa 164.500 leerlingen uit groep 8 de eindtoets van Cito. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat de eindtoets in februari wordt gehouden. In december nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan dat onder meer regelt dat er voortaan later in het schooljaar, in de periode tussen 15 april en 15 mei, een eindtoets wordt afgenomen. De Algemene Maatregel van Bestuur die een aantal onderwerpen rondom de invoering van de eindtoets regelt, ligt op dit moment voor bij de Tweede Kamer.

De latere afname van de eindtoets en de centrale positie van het schooladvies bij de toelating tot het voortgezet onderwijs, hebben gevolgen voor de regionale afspraken over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. De PO-Raad en VO-raad zijn in overleg over dit thema en willen dit gesprek ook voortzetten in een aantal regionale bijeenkomsten. Zodra er meer bekend is over deze bijeenkomsten, leest u dat op de website en in de nieuwsbrief van de PO-Raad.

De afgelopen periode was er in enkele regio's verwarring over de toelating tot het voortgezet onderwijs. Dit had te maken met de aangepaste normering van enkele toetsen uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem van Cito (voor begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling). In enkele regio's speelt deze relatieve norm (de score van een leerling ten opzichte van andere leerlingen) een rol bij de toelating. Waar dit het geval is, roepen de VO-raad en PO-Raad schoolbesturen op om over de aanpassing in de normering in gesprek te gaan. Voor de huidige groep 8-leerlingen ligt het overigens voor de hand om de adviezen op basis van de oorspronkelijke normen te handhaven.

Verder benadrukt de PO-Raad dat volgens de nieuwe wetgeving het schooladvies de basis moet zijn voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Scores op een toets zijn een hulpmiddel bij het opstellen van een passend advies, maar mogen wat betreft de PO-Raad geen scherprechter zijn bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Vorige"Kritiek op toetsen in het basisonderwijs moet ophouden"
VolgendeOuders willen invloed op het aanbod in de schoolkantine
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter