Combinatiefuncties hebben de afgelopen jaren geleid tot meer sport- en beweegaanbod rondom scholen en meer samenhang tussen de sectoren sport, onderwijs en cultuur. Dat blijkt onder meer uit de voortgangsrapportage ‘monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2013’ van het Mulier Instituut.

De betreffende medewerkers spelen een belangrijke rol in het verbeteren en vergroten van het aanbod in het kader van sport, bewegen en gezonde leefstijl en daarmee dragen zij in belangrijke mate bij aan het bereiken van de doelen van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Zoals in de brief aan de Tweede Kamer van 5 november 2013 al stond: ‘In vooral kleine en middelgrote gemeenten waar buurtsportcoaches worden ingezet is een toename van het sport- en cultuuraanbod rondom scholen waarneembaar’. In grote gemeenten was dat eerder al waarneembaar. Deze gemeenten werken ook al langer met combinatiefuncties.
De combinatiefunctionaris

Een combinatiefunctionaris werkt in twee sectoren maar is in dienst bij één werkgever. Hij of zij kan ingezet worden als vakdocent bewegingsonderwijs, als verzorger van een gevarieerd sport- en beweegaanbod en/of bij naschoolse activiteiten en clinics. Sinds 2012 heeft een uitbreiding plaatsgevonden van de zogeheten buurtsportcoaches, als onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Buurtsportcoaches zijn combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals onderwijs (po, vo en mbo), welzijn en kinderopvang.
Meer informatie

Heeft uw school interesse om ook gebruik te maken van combinatiefuncties? Neem dan contact op met uw gemeente, vraag advies aan Combifuncties Onderwijs of bezoek ter inspiratie de Nationale Kennisdag ‘Duurzaam sporten en bewegen’ op 12 december 2013 in Den Haag.
Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2013

Op deze dag wordt ook de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2013 uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die door een creatieve aanpak tot een inspirerend, bijzonder en blijvend resultaat is gekomen. Heb je als buurtsportcoach of combinatiefunctionaris een sport- en beweegaanbod weten neer te zetten dat ook in de toekomst gegarandeerd voortgezet kan worden? Of ken je een (collega) buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die dit voor elkaar heeft gekregen? Meld jezelf of je collega dan aan voor de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2013.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, is een van de juryleden.

VorigeMogelijke kwalitatieve mismatch grootste arbeidsmarktuitdaging VO
VolgendeCijfer rekentoets komt nog niet op diploma
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter