Samenwerkingsscholen hoeven voortaan geen fusietoets meer te ondergaan. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) kwam donderdag met die belofte tegemoet aan een verzoek van de Tweede Kamer. De Kamer vindt daarnaast dat fusies in het primair onderwijs verplicht aan een toets moeten worden onderworpen wanneer de scholen van de gefuseerde schoolbesturen in krimpregio’s samen 2500 leerlingen of meer tellen. Ze gaf Dekker donderdag 20 februari bij motie de opdracht dit in zijn plannen met de fusietoets te verwerken.

De PO-Raad heeft er altijd voor gepleit de fusietoets in het primair onderwijs af te schaffen, omdat het scholen belemmert oplossingen te vinden voor de negatieve gevolgen van het dalend aantal leerlingen. De toets staat samenwerking van scholen in de weg.

Volgens PvdA-Kamerlid Loes Ypma, die de motie indiende, wordt met een dergelijke leerlingengrens voorkomen dat schoolbesturen zo groot worden dat de ‘menselijke maat’ in het onderwijs onder druk komt te staan.
Versoepelen fustietoets

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) ziet niets in het verzoek omdat hij vindt dat schoolbesturen in krimpgebieden er niets mee opschieten. Hij wil de fusietoets in die regio’s versoepelen omdat de fusietoets vergaande samenwerking tussen scholen en hun besturen nu in de weg staat. Een fusie kan nodig zijn om te voorkomen dat scholen lukraak omvallen.

In een debat voorafgaand aan de stemmingen in de Tweede Kamer zei Dekker dat hij wel wil onderzoeken of hij een de verplichting voor een fusietoets kan verbinden aan een leerlingenaantal. Nu is de toets verplicht afhankelijk van het aantal scholen dat fuseert. Dekker is bereid niet langer het aantal scholen maar het aantal leerlingen als maatstaf te nemen, maar vindt een ondergrens van 2500 leerlingen te laag. ,,Dat biedt te weinig verlichting, terwijl dat in krimpgebieden juist zo nodig is’’, aldus de bewindsman. Een grens van 2500 leerlingen betekent volgens hem dat sommige besturen slechts één school extra kunnen opnemen.

De PO-Raad onderschrijft dat in ieder geval een hogere grens nodig is van zo’n vijfduizend leerlingen. Een grens van 2500 leerlingen, leidt nauwelijks tot verbeteringen.
Politieke verdeeldheid

De partijen in de Tweede Kamer waren in eerste instantie flink verdeeld over de toets. D66 en 50Plus zien net als de PO-Raad het liefst dat de fusietoets in het primair onderwijs volledig wordt afgeschaft. Dekker wil ook daaraan niet beginnen omdat de fusietoets in 2011 is ingevoerd en in 2015 zal worden geëvalueerd.

De PVV en SP vinden juist dat aan de fusietoets niet moet worden getornd, in ieder geval niet tot de evaluatie volgend jaar is geweest.

VorigeSalaris schoolbestuurders aan banden gelegd
VolgendeOok in 2014/2015 keuzevrijheid eindtoets
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter