22 februari 2013. In haar reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Grenzen aan kleine scholen' heeft de PO-Raad gepleit voor een regionale aanpak van de gevolgen van de krimp: laat schoolbesturen in de regio met elkaar oplossingen zoeken. Als schoolbesturen gezamenlijk besluiten scholen samen te voegen, moeten ze wel de huidige middelen (kleine scholentoeslag) kunnen behouden, in elk geval voor een transitiefase. Ook moeten belemmeringen worden weggenomen voor samenwerking (o.a. de fusietoets en de regelgeving waardoor het openbaar onderwijs in de samenwerking met anderen wordt beperkt). In een regionaal plan kunnen duidelijke argumenten gevonden worden voor het openhouden van kleine scholen waar de 4 criteria voor een passend onderwijsaanbod in de knel komen: de verscheidenheid, kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid.

De PO-Raad betreurt het dat de VOS/ABB op haar website meent een onvolledig beeld te moeten geven van de reactie van de PO-Raad op het advies van de Onderwijsraad.

De PO-Raad is van mening dat er iets moet gebeuren, omdat de snelle krimp kan leiden tot het willekeurig omvallen van veel kleine scholen. De PO-Raad heeft in overleg met haar leden van het netwerk krimp en met de besturenorganisaties een concept toetsingskader krimp opgesteld, als basis voor het gesprek. Ook heeft zij de besturenorganisaties uitgenodigd om gezamenlijk de mening van de leden te peilen, voordat zij een definitieve reactie aan staatssecretaris Dekker geeft. De PO-Raad roept alle schoolbesturen op naar de 5 regionale bijeenkomsten te komen

VorigeHeb jij ideeën over hoe jouw school beter kan?
VolgendeStaatssecretaris Dekker: 'Scholen beslissen zelf over sluiting en fusie'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter