De bezuinigingen op onderwijssubsidies zullen zo min mogelijk ten koste gaan van lessen voor leerlingen. Het geld dat wordt bespaard, wordt weer geïnvesteerd in de kerntaken van het onderwijs. Dat beloofden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op 27 juni in een debat in de Tweede Kamer.

De Kamer sprak daarin haar zorgen uit over de voorgenomen bezuinigingen. Ze vreest vooral voor nadelige effecten van de voorgenomen besparingen op de onderzoeksinstituten, ouderorganisaties en op godsdienst- en humanistisch onderwijs. De Kamer vindt dat de klas volledig moeten worden ontzien. De PO-Raad stuurde vorige week nog een brief aan de staatssecretaris waarin ze wees op het belang van praktijkonderzoek en onderzoeksinstituut NRO voor het onderwijs. Daarnaast ondertekende de PO-Raad een brief voor het behoud van subsidie op het godsdienstonderwijs.
Tijdelijke subsidies

De bewindslieden benadrukten in het debat dat subsidies tijdelijk horen te zijn en ervoor zijn bedoeld om beleidsontwikkelingen op gang te brengen. Met het stoppen van de subsidie voor godsdienstlessen willen ze een einde maken aan het verschil in bekostiging voor bijzonder en openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs krijgt nu geen subsidie voor levensbeschouwelijke lessen.
Kettingzaag

D66-Kamerlid Paul van Meenen gelooft niet dat de belofte van de bewindslieden kan worden waargemaakt. De bezuinigingen op subsidies raken volgens hem de klas wel degelijk. ,,Het kabinet loopt met kettingzaag door de porselein kast’’, stelde Van Meenen. Het kabinet spreekt enerzijds ambities uit voor beter onderwijs, maar doet er niets mee, zei hij.

Fractieleider Alexander Pechtold van D66 diende eerder deze week al een motie om niet te bezuinigen op onderwijs.
Nederlands onderwijs in het buitenland

SP, CDA en ChristenUnie riepen de minister en staatssecretaris op het Nederlandse scholen in het buitenland op een andere manier financieel te ondersteunen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een inkomensafhankelijke bijdrage van de ouders. Volgens staatssecretaris Dekker kunnen scholen en ouders in het buitenland dat zelf regelen. Hij gaf aan bereid te zijn de bezuinigingen op ouderorganisaties terug te draaien mits het geld daarvoor elders vandaan kan worden gehaald. Dekker gaat hierover in gesprek met de onderwijsbonden.

VorigeInternationale prijs voor Waterwise
VolgendeAankondiging: Regionale bijeenkomsten over pesten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter