Per 1 januari 2012 zijn diverse premiepercentages gewijzigd (zie ook berichtgeving 6 december 2011 ). Eén en ander heeft effect op de werkgeverslasten per 2012. Daarom is ook het instrument werkgeverslasten PO in de toolbox van de PO-Raad aangepast.
Of de toename van de werkgeverslasten uiteindelijk ook zal worden verdisconteerd in de personele bekostiging van 2011-2012, is afhankelijk van politieke besluitvorming in het voorjaarsoverleg (mei/ juni 2012).
De hoogte van de compensatie van de gestegen arbeidskosten zal worden vastgesteld na toepassing van het referentiemodel. Dit betekent dat de compensatie voor de sociale lastenontwikkeling in de publieke sector wordt vastgesteld op basis van de sociale lastenontwikkeling in de private sector.
Het model is ook qua opzet enigszins aangepast:
1. Naast het berekenen van de werkgeverslasten per werknemer, is er nu ook de mogelijkheid om de voor groepen medewerkers (op school-, dan wel bestuursniveau), de werkgeverslasten te benaderen.
2. De onderdelen waarin de kosten functiedifferentiatie, ouderschapsverlof en extra periodieken werden berekend, worden afzonderlijke modellen.
Dit model heeft niet de pretentie een exacte salarisberekening te maken! Het beoogt een indicatie te geven van de omvang van de werkgeverslasten en enig inzicht te geven in de opbouw daarvan. Als zodanig is het een hulpmiddel bij het ramen van de personele kosten.


Trefwoorden:

Toolbox, Financiën

Relevante bestanden: Model werkgeverslasten po 2012Relevante links:Naar toolbox

VorigeOpen huis ROC Nova College CIOS en Dans
VolgendeVoorlopig geen opknapbeurt voor scholen Arnhem Zuid
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter