Een goede start is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Goede en stabiele kinderopvang is daarom heel belangrijk. Deze mag dan ook niet worden overgelaten aan de grillen van de markt, zo schrijft Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op 28 augustus in een opinieartikel in NRC Handelsblad.

‘Uit internationaal onderzoek blijkt dat kinderen die een goed voorschools aanbod kregen, gelukkiger, socialer en beter in taal en rekenen zijn. Maar Nederland investeert ten opzichte van andere westerse landen bijna het minst in zijn jongste kinderen. Met de geplande ‘harmonisatie peuterspeelzaalvoorzieningen’ van het kabinet, zullen peuterspeelzalen verdwijnen en duizenden peuters thuis komen te zitten’, aldus Den Besten in het stuk.

Ze pleit, zoals de PO-Raad al in 2013 deed, voor een basisvoorziening voor álle kinderen.

VorigeTrouw: 'Scholen mogen afgekeurde pestprogramma's gebruiken'
VolgendeMediaMasters 2014
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter