De PO-Raad, VO-raad, AOb, FvOv, CNV Onderwijs, LAKS, en Landelijke Ouderraad hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hun zorgen geuit over de positie en het gewicht van de rekentoets en de manier waarop de lat van de rekentoets stapsgewijs wordt verhoogd. De Kamer spreekt op 28 januari over de rekentoets in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Voor de onderwijs- en ouderorganisaties zijn de voorstellen van de bewindspersonen van OCW over de rekentoets onaanvaardbaar. Zij pleiten er in hun brief aan de Tweede Kamer voor om de rekentoets niet in de zak-/slaagregeling op te nemen maar in het plusdocument, vast te houden aan de bestaande referentieniveaus als ijkpunten, en te zorgen voor een kwalitatief goede rekentoets. Daarmee kan het niveau van elke leerling ten opzichte van de referentieniveaus worden bepaald.

"We vinden het onaanvaardbaar de rekentoets in de zak-/slaagregeling op te nemen. Dit geldt voor alle leerlingen, zeker ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zoals leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs", schrijven de voorzitters van de organisaties en directeur van de Landelijke ouderraad in de brief.

VorigeSteeds minder basisscholen met traditionele onderwijstijden
VolgendePO-Raad werkt aan privacy leerlingen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter