Het is vooral de taak van de school om kinderen goed te leren rekenen. Maar ook ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het rekenvaardig maken van hun kind. Omdat uit onderzoek bekend is dat een goede samenwerking tussen school en ouders positieve invloed heeft op het leren van kinderen, hebben de PO-Raad en de landelijke ouderorganisaties LOBO, NKO en OUDERS & COO de rekenbrochure ‘Op ouders kun je rekenen’ ontwikkeld.
Ouderbetrokkenheid

Deze brochure laat ouders zien hoe ze hun kind kunnen helpen bij het leren rekenen en is bedoeld voor alle ouders met (jonge) kinderen op de basisschool. Kern is dat ouders oog krijgen voor alledaagse situaties om op een speelse manier de rekenvaardigheden van hun kind te oefenen. De brochure geeft veel voorbeelden om direct mee aan de slag te gaan. Daarnaast krijgen ouders informatie over wat kinderen op de basisschool moeten beheersen op het gebied van rekenen. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag wat ouders en school kunnen doen als een kind extra hulp en aandacht bij rekenen nodig heeft. Scholen en leerkrachten kunnen (delen van) de brochure gebruiken om in nieuwsbrieven, op ouderavonden en aan individuele ouders concrete en praktisch bruikbare tips te geven om kinderen thuis te ondersteunen bij het leren rekenen. Dit kan bijdragen aan het versterken van ouderbetrokkenheid en het gesprek tussen leerkrachten en ouders daarover.
Downloaden?

De brochure ‘Op ouders kun je rekenen’ is te downloaden via deze link. Ook kunt u klikken op de digitale brochure hieronder. Scholen kunnen ouders via hun nieuwsbrief, site of andere media op de brochure wijzen. Het is toegestaan om, mits met bronvermelding en voor niet-commerciële doeleinden, uit deze brochure te citeren of delen ervan (ongewijzigd) over te nemen.

VorigeAanmelding LAKS-Monitor in volle gang
VolgendeOnderwijs verloor 1.900 banen in half jaar
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter