Schoolbesturen vragen in een brief aan het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) om een heroverweging van de moderniseringsvoorstellen. De besturen geven aan te streven naar eigen risicodragerschap, maar de huidige moderniseringsvoorstellen van het Vf bevatten te veel haken en ogen om het voorgestelde eigen risicodragerschap voor het eerste ziektejaar aan te kunnen gaan. De brief is ondertekend door meer dan de helft van het aantal grote schoolbesturen dat in de voorstellen van het Vf voor eigen risicodragerschap in aanmerking komt.
De brief is tot stand op gekomen op initiatief van de arbeidsvoorwaardencommissie van de PO-Raad. De PO-Raad en zijn leden streven naar afschaffing van de verplichte aansluiting bij het Vf. De moderniseringsvoorstellen van het Vf leken in eerste instantie een goede stap op weg naar de afschaffing van de verplichte aansluiting. Echter, nadere bestudering van de voorgestelde reglementswijziging hebben de schoolbesturen op andere gedachten gebracht. Voor de schoolbesturen die de brief ondertekend hebben zijn de belangrijkste redenen om af te zien van het eigen risicodragerschap:

De hoogte van de resterende premie die aan het fonds betaald moet worden;
De knip tussen het eerste en tweede ziektejaar, waardoor een hybride systeem ontstaat;
De administratieve last.

Ondertussen heeft de Minister van OCW aan de Kamer toegezegd werk te maken van de afschaffing van de verplichte aansluiting. De Minister wil daarbij kijken of en zo ja wat er nodig is voor kleine schoolbesturen. De wettelijk verplichte aansluiting bij het Vf zou binnen twee jaar moeten worden afgeschaft.
Op donderdag 7 april is door het bestuur van het VF gesproken over de modernisering. We verwachten dat het fonds snel met een antwoord komt richting grote schoolbesturen.

VorigeTeleblik webmixen voor Symbaloo
VolgendePop up boeken nieuwe stijl
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter