Lonen in het onderwijs

Lonen in het onderwijs

Img

De lonen binnen het onderwijs zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat heeft verschillende redenen, waaronder het lerarentekort en de lerarenstakingen in de afgelopen jaren. Ondanks de loonstijgingen, blijft er een groot tekort aan onderwijspersoneel. De verwachting is daarom dat de lonen ook in de komende jaren zullen doorstijgen.

Maar hoeveel verdient een onderwijsfunctie nou op dit moment? Dat houden we op deze pagina voor u bij.

Actuele lonen in het onderwijs

Hieronder volgt een overzicht van de gemiddelde salarissen per functie in het Nederlandse onderwijs. De salarissen op deze pagina zijn inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Leerkracht basisonderwijs - €3.800 tot €7.900
Beginnende leerkrachten in het basisonderwijs verdienen tenminste €3.800 bruto per maand, terwijl de meest ervaren leerkrachten tot wel €7.900 per maand kunnen verdienen. Dit loon geldt voor zowel het primair onderwijs, als het speciaal basisonderwijs.

Docent voortgezet onderwijs - €3.800 tot €7.900
In het voortgezet onderwijs ligt het startsalaris voor docenten, net als voor leerkrachten in het basisonderwijs, op ongeveer €3.800 bruto per maand en kan dit oplopen tot ongeveer €7.900 per maand voor de meest ervaren docenten. De lonen voor leerkrachten basisonderwijs en docenten voortgezet onderwijs, zijn namelijk sinds 2022 gelijk.

Docent middelbaar beroepsonderwijs (MBO) - €4.000 tot €8.000
Docenten in het MBO beginnen met een salaris van ongeveer €4.000 en kunnen doorgroeien tot maar liefst €8.000 per maand. Het gemiddelde loon voor docenten die werkzaam binnen het MBO bedraagt ongeveer €6.000 per maand. Deze bedragen zijn bruto. Er gaat dus nog belasting vanaf.

Docent, lector of hoogleraar HBO en WO - €4.000 tot €8.000
Docenten en lectoren: In het hoger onderwijs variëren de salarissen voor docenten en lectoren van ongeveer €4.000 tot €8.000. De lonen voor docenten binnen het hoger beroepsonderwijs zijn daarmee vergelijkbaar met de lonen van leerkrachten en docenten in basis- en voortgezet onderwijs.

Hoogleraren: Hoogleraren kunnen een salaris verwachten dat varieert van €5.000 tot wel €10.000, afhankelijk van ervaring, specialisatie en de instelling waaraan zij werkzaam zijn.

Factoren die hoogte van het loon bepalen

Naast de standaard lonen voor specifieke functies, zijn er ook andere factoren die de inkomsten van onderwijspersoneel kunnen beïnvloeden, zoals toeslagen voor speciale taken, regionale verschillen, en secundaire arbeidsvoorwaarden. Vooral regionale verschillen beginnen een steeds grotere rol te spelen in de afgelopen jaren. Dat komt doordat het lerarentekort geconcentreerd is binnen de groet steden. Scholen in deze gebieden komen steeds moeilijker aan personeel, wat ervoor zorgt dat zij meer loon gaan bieden, of bijvoorbeeld een woonruimte bij een nieuwe baan. Maar aangezien in de grote steden naast een lerarentekort ook een tekort is aan verplegers, agenten en reguliere woonruimte, biedt alleen een hoger loon lang niet altijd meer uitkomst. Een hoog loon is natuurlijk aantrekkelijk, maar wanneer er geen woning in de buurt beschikbaar is wordt het lastig.

De cijfers op deze pagina bieden een globaal beeld van de lonen in het onderwijs in Nederland. Het is belangrijk te benadrukken dat deze bedragen indicatief zijn en kunnen variëren op basis van specifieke omstandigheden zoals locatie, schoolgrootte, en aanvullende verantwoordelijkheden. Het uiteindelijke loon is ook medeafhankelijk van de onderhandelingspositie van de sollicitant.