Besturen van SBO-scholen, (V)SO scholen of diensten ambulante begeleiding zijn per 1 augustus 2010 geconfronteerd met een vermindering van de rijksbekostiging, met betrekking tot de rugzakken in het SBO en de ambulante begeleiding in het (V)SO. Een gevolg kan zijn dat schoolbesturen personeelsleden in het RDDF hebben geplaatst per 1 augustus. Een ander gevolg kan zijn dat schoolbesturen een sociaal plan hebben moeten opstellen voor medewerkers die als gevolg van bovengenoemde bezuinigingen met ontslag worden bedreigd.
Schoolbesturen die deze gevolgen ondervinden, moeten zich melden bij het Matchpunt Passend Werk Passend Onderwijs. Het Matchpunt begeleidt de betreffende werknemers van werk naar werk. Een succesvolle match leidt er toe dat het betrokken personeelslid weer verzekerd is van een structurele baan en het schoolbestuur de noodzakelijke inkrimping van de personeelsformatie voor het verstrijken van de RDDF-periode heeft gerealiseerd.
De PO-Raad adviseert schoolbesturen deze melding bij het matchpunt ook daadwerkelijk te doen omdat het Participatiefonds aan de instroomtoets de eis heeft toegevoegd dat schoolbesturen de betreffende medewerkers bij het Matchpunt moet hebben aangemeld.

VorigeGeen nieuwe CAO primair onderwijs 2011
VolgendeAankondiging studiemiddag Twinning
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter