31 oktober 2012De PO-Raad lanceert op woensdag 31 oktober 2012 het project Vensters PO. Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen daarmee in de toekomst online verantwoording afleggen over hun beleid en schoolprestaties. Ze krijgen ook de beschikking over managementinformatie waarmee ze hun eigen resultaten kunnen vergelijken met die van 7500 andere scholen in Nederland.
Het project Vensters PO is gestart op verzoek van scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs. Resultaat van dit project is een toegankelijke website, waarop basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs aan belanghebbenden als ouders en onderwijswethouders kunnen laten zien hoe hun school ervoor staat. Daarnaast bieden de verzamelde gegevens aan schoolleiders en schoolbestuurders inzicht in hun eigen resultaten én mogelijkheden om die resultaten te vergelijken met de resultaten van andere scholen. De cijfermatige informatie voor de website is deels afkomstig uit centrale databestanden van de overheid (DUO en de Inspectie voor het Onderwijs).

Het project 'Vensters voor Verantwoording' was eerder een succes in het voortgezet onderwijs, waar ruim 98% van de VO-scholen via de website www.schoolvo.nl de eigen schoolprestaties toont en hier uitleg over geeft.
Verantwoording afleggen naar belanghebbenden is een belangrijke ontwikkeling voor het onderwijs. Bij professioneel besturen hoort verantwoording afleggen naar belanghebbenden en inzicht in de eigen resultaten.
Schoolleiders en schoolbestuurders worden nauw betrokken bij de inhoud en de uitvoering van Vensters PO. In het voorjaar 2013 start een aantal schoolbesturen met een eerste pilot. In 2014 zal een grotere groep betrokken worden bij een tweede pilot. Het streven is om in 2015 de informatie voor verschillende doelgroepen (ouders, management en andere belanghebbende) landelijk te presenteren als een nuttig, veelgebruikt instrument over basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs.
Zowel Vensters PO als Vensters voor Verantwoording worden uitgevoerd door Schoolinfo, een gezamenlijke stichting van de PO-Raad en de VO-raad. De stichting heeft tot doel beleid en uitvoering op het vlak van informatievoorziening en ICT beter af te stemmen op wat schoolbesturen nodig hebben en centrale voorzieningen zoals Vensters PO in stand te houden.


Trefwoorden:

Vensters PO, Persbericht, Goed bestuur

Relevante links:website Vensters POVensters voor verantwoording (VO)

VorigeInteressante sessies voor het po tijdens De Onderwijsdagen
VolgendeInteressante sessies voor het vo tijdens De Onderwijsdagen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter