15 februari 2013. Herkenbaar en tegelijk inspirerend, dat zijn de woorden die de eerste masterclass Bestuurlijk Leiderschap van de PO-Raad samenvatten. Bestuurders doen er nieuwe ideeën op om problemen op te lossen. Ze weten zich tegelijk gesteund door collega’s die in vergelijkbare situaties verkeren. Zo’n dubbele winst behaal je alleen wanneer bestuurders zich open en kwetsbaar opstellen en wanneer de ‘master’ de kern van hun verhaal weet te verbinden aan slimme strategieën.

Onder leiding van Peter Sleegers, hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Twente, horen bijna dertig bestuurders op 7 februari in Utrecht de kwesties aan van twee collega’s. Anko van Hoepen van Alpha Scholengroep (Zeeland), vertelt openhartig over hoe hij zoekt naar een manier om weer meer te kunnen besturen in plaats van scholen te mede-managen. Durk de Boer van stichting Cambium (Gelderland) vertelt over de spanning die hij ervaart bij het organiseren van de checks & balances die ertoe doen en het tegelijkertijd creëren van vertrouwen en ruimte voor inspiratie en creativiteit. Wat staat hem te doen?

Framing
Sleegers laat collega bestuurders vragen stellen en helpt het tweetal aan nieuwe inzichten. Hij legt uit dat vooral complexe problemen vragen om een cognitieve aanpak. In zijn ogen is een goede bestuurder iemand die goed problemen kan oplossen. Dat moet volgens hem in drie stappen gebeuren: Je moet het probleem begrijpen, de intentie hebben om het op te lossen en het probleem kunnen waarderen. Dan kan je een keuze maken uit de verschillende oplossingen. Vooral zijn uitleg over ‘framing’ doet het goed bij de deelnemers. Door verschillende brillen op te zetten, kan een bestuurder een probleem anders benaderen waardoor nieuwe oplossingsrichtingen in beeld komen, legt hij uit. ,,Ik ga nu zeker meer nadenken over de soort bril waardoor ik een probleem bekijk. Als ik me daarvan bewust ben, kan een ander frame misschien helpen bij de oplossing’’, aldus Maarten Groeneveld, een van de aanwezige bestuurders.

Elkaar aanspreken
De masterclasses Bestuurlijk Leiderschap ondersteunen schoolbesturen bij verdere professionalisering vanuit de Code Goed Bestuur. Simone Walvisch, bestuurder van de PO-Raad: ‘Als sector zijn we bereid elkaar de maat te nemen. Als we onze autonomie willen stimuleren en handhaven moeten bestuurders elkaar aanspreken.’ Het letterlijk elkaar aanspreken onder leiding van een ervaren master blijft centraal staan op de vijf masterclasses die dit kalenderjaar nog volgen. Voor de zomervakantie ligt de nadruk op leiderschap, strategie en toezicht met betrekking tot onderwijskwaliteit. Na de zomer staat de koppeling tussen onderwijskwaliteit en financiële bedrijfsvoering centraal.

Op 6 maart vindt de tweede masterclass in de reeks plaats, onder leiding van Marc Vermeulen. Joan van Zomeren, van het College van Bestuur van INNOVO zal vertellen waar zij mee worstelt nu het leerlingenaantal daalt. Vermeulen zal haar helpen die problemen vanuit verschillende scenario’s te bekijken. De daaropvolgende masterclass wordt gehouden op 17 april.

VorigePO-Raad in het nieuws met reactie op scholenkrimp
VolgendeKritiek op plan Onderwijsraad
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter