De PO-Raad is onaangenaam getroffen door de invulling van de 300 miljoen bezuiniging op Passend onderwijs. De klassen in het speciaal onderwijs worden 10 procent groter, meer dan de helft van de ambulant begeleiders wordt wegbezuinigd en door het schrappen van projecten neemt het aantal thuiszitters en uitvallers toe. Deze bezuinigingen treffen alle leerlingen, maar zeker de zwakkere onder hen.
Maandag 31 januari stuurde de minister haar beleidsbrief over Passend onderwijs naar de Tweede Kamer. De minister geeft een invulling aan de bezuinigingen uit het regeerakkoord van 300 miljoen.
Door deze bezuinigingen:
- Komen er meer leerlingen thuis te zitten en neemt het risico op voortijdig schoolverlaten toe;
- Staan de banen van 6.500 gespecialiseerde leraren op de tocht;
- Gaat er belangrijke expertise voor het reguliere en het speciaal onderwijs verloren;
- Wordt de werkdruk voor alle leraren groter;
- Komt het opbrengstgericht werken onder druk te staan;
- Komt de toekomst van veel leerlingen in gevaar;

Het grootste deel, bijna 125 miljoen, haalt de minister weg uit projecten, waarmee leerlingen op de rails worden gehouden en waarmee voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen. Vooral de leerlingen in het speciaal onderwijs zullen dit merken en het aantal uitvallers, thuiszitters en leerlingen zonder diploma zal daardoor toenemen. Slechts een klein deel van deze bezuiniging (12 miljoen) komt uit bureaucratie.
Meer dan de helft van de ambulant begeleiders wordt ontslagen. Volgens de minister kunnen zij in het regulier onderwijs terecht. Daar is echter geen extra geld voor beschikbaar. Het reguliere onderwijs kan niet zomaar extra banen creëren. Het gevolg is tevens dat de leraren in het reguliere onderwijs minder een beroep kunnen doen op de expertise vanuit het speciaal onderwijs, terwijl er meer leerlingen in het reguliere onderwijs komen, die extra zorg en aandacht nodig hebben.
De minister wil ruim 84 miljoen euro direct bezuinigen op de personele bekostiging van het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit betekent een vergroting van de klassen met 10 procent en een vermindering van de werkgelegenheid in de sector met 10 procent.
De bezuinigingen op Passend onderwijs komen bovenop eerdere bezuinigingen. Hierdoor komt het primair onderwijs in een onmogelijke situatie om haar ambities waar te maken. De PO-Raad ziet dat er wel gelden worden vrijgemaakt voor investeringen waar het onderwijs niet direct beter van wordt, terwijl het geld zo hard in de klas nodig is.
Samen met andere sectororganisaties, vakbonden en ouderorganisaties voert de PO-Raad actie tegen de bezuinigingen. Op 8 februari debatteren we over de gevolgen van de bezuinigingen en op 9 februari voeren we een landelijke actie in het NBC, Nieuwegein. Iedereen die de acties wil ondersteunen kan ook een petitie tekenen. Met deze actie blijft de PO-Raad vechten voor goed onderwijs voor elk kind.

VorigeEerste Kamer stemt in met fusietoets
VolgendeRegionale bijeenkomsten over acties en bezuinigingen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter