8 maart 2013. De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en de Bestuurdersvereniging PO hebben een akkoord bereikt over de CAO 2013 voor bestuurders in het primair onderwijs. In deze CAO is een heldere bovengrens bepaald voor de salarissen van bestuurders.

De hoogte van het salaris van de bestuurder wordt via een indeling in salarisklassen gekoppeld aan de omvang van de onderwijsinstelling. Staatssecretaris Dekker, verantwoordelijk voor de naleving van de WNT in het onderwijs, had de sector gevraagd met zo’n indeling te komen. Hij wil zo voorkomen dat te veel bestuurders het maximum loon bedingen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij zich kan vinden in de klassenindeling die gehanteerd wordt om de beloning van bestuurders te begrenzen al naar gelang de omvang van de onderwijsinstelling.Partijen streven naar een moderne CAO met een arbeidsvoorwaardenpakket dat is toegesneden op de functie van bezoldigd bestuurder. In deze eerste CAO is daarom geen regeling Bevordering arbeidsparticipatie ouderen (BAPO) opgenomen. Gedurende de looptijd van deze CAO zullen de mogelijkheden voor verdere modernisering worden verkend.

Meer informatie vindt u in het persbericht op de website van de VTOI.

Ondertekening van de CAO, de eerste voor bestuurders in het primair onderwijs, vindt plaats op 12 maart 2013.

VorigeTransparantie, maar geen ranglijstjes met Citoscores
VolgendeOproep aan kabinet: geen nieuwe onderwijsbezuinigingen!
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter