Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws Docentenplein

Schoolkluisjes kopen of huren?

Schoolkluisjes kopen of huren?

Bent u op zoek naar schoolkluisjes en twijfelt u erover om deze te kopen of te huren? Beide is mogelijk tegenwoordig. In dit artikel vertellen wij u wat u het beste kunt doen als u schoolkluisjes nodig heeft. Schoolkluisjes kopen Voor het kopen van schoolkluisjes, ook wel school lockers genoemd, kunt u terecht bij de webshop Lockerkasten-shop.nl. Zij hebben een zeer uitgebreid assortiment aan verschillende lockers in allerlei kleuren en groottes. Wat uw wensen ook zijn voor schoolkluisjes, zij hebben altijd de juiste...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolkluisjes

Studenten kunnen aan de slag voor de klas dankzij Educatieve Minor

Studenten kunnen aan de slag voor de klas dankzij Educatieve Minor

Universiteit Maastricht en Fontys Hogescholen gaan samen de strijd aan tegen het lerarentekort. Aan het begin van dit academisch jaar startten zij samen de Educatieve Minor om studenten van de universiteit enthousiast te maken voor het leraarsvak. Met succes. De eerste acht studenten ontvangen 28 juni hun lesbevoegdheid en mogen vanaf juli lesgeven op middelbare scholen. De Universiteit Maastricht biedt vanaf september 2018 de Educatieve Minor aan voor derdejaars bachelorstudenten Biomedical Sciences en Gezondheidswetenschappen. Studente Josse Hoenen is een van de eersten die meedoet aan de...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pabo | Minor

Advies leraar in groep 8 blijft leidend

Advies leraar in groep 8 blijft leidend

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media mee ingestemd dat het advies van leraren voor toelating tot de middelbare school leidend blijft en de eindtoets daarop volgt. Wel stelt minister Slob voor dat basisscholen in groep 8 de eindtoets eerder in het schooljaar afnemen, direct na het schooladvies van de leraar. Dit kan extra toetstraining voorkomen. Dat staat in een Kamerbrief over de eindevaluatie van de Wet eindtoetsing po, die in het schooljaar 2014-2015 in werking is getreden. Sinds die tijd is het advies van de leraar leidend...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schooladvies

Meer stabiliteit in bekostiging hoger onderwijs

Meer stabiliteit in bekostiging hoger onderwijs

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met een verschuiving van variabele bekostiging (op basis van aantallen studenten) naar meer vaste bekostiging. Daarmee zet het kabinet een belangrijke eerste stap naar meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen en beheerste concurrentie. De prikkel voor hogescholen en universiteiten om zoveel mogelijk studenten binnen te halen voor meer bekostiging wordt hiermee beperkt. Meer vaste bekostiging zorgt ook voor meer zekerheid voor de instellingen. De verschuiving komt terecht bij instellingen die...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bekostiging

Alle pabo’s in Nederland geven studenten weer structureel, kwalitatief muziekonderwijs

Alle pabo’s in Nederland geven studenten weer structureel, kwalitatief muziekonderwijs

Vandaag maken Stichting Méér Muziek in de Klas, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OC&W bekend dat alle 42 pabo’s in Nederland hun studenten weer structureel muziekonderwijs geven. Uit onderzoek bleek dat slechts 11% van de groepsleerkrachten zich zelfverzekerd genoeg voelde om muziekonderwijs te geven op de basisschool. De onzekerheid ontstond doordat er te weinig aandacht aan muziek werd geschonken in de lesprogramma’s op de pabo’s en ook op stagescholen werd er onvoldoende aandacht aan geschonken. Directeur Méér Muziek in de Klas Jantien Westerveld: “Vanaf...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Muziekonderwijs