4 september 2012

De PO-Raad en de schoolbesturen in het primair onderwijs werken hard aan het verbeteren van de financiële deskundigheid van de sector. Dat dit bij een klein aantal schoolbesturen nog niet goed gaat is bekend en wordt aangepakt. Zij staan onder verscherpt toezicht. Dat is op dit moment het geval bij 8 van de bijna 1200 schoolbesturen in het primair onderwijs. Het merendeel van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft hun financiën op orde. Zij zijn in staat om in financiële moeilijke tijden “ door stapeling van bezuiniging en daling van het aantal leerlingen “ de onderwijskwaliteit op peil te houden.
De lumpsumsystematiek is ingevoerd per schooljaar 2006/2007. Een dergelijke verandering kost tijd. De sector (schoolbestuur en toezicht) is zich in hoog tempo aan het professionaliseren, hetgeen de PO-Raad ondersteunt met 'Eerst Kiezen Dan Delen'. Daarnaast ontwikkelt de PO-Raad een aanbod voor schoolbesturen die financiële problemen hebben. Deze schoolbesturen kunnen via het PO-Raad project 'In Balans' gebruik maken van ondersteuning van een team van ervaren en hoog gekwalificeerde professionals, bij het weer op orde krijgen van de financiën. Ondersteuning vanuit deze zogenoemde 'Financiële Serviceteams' is gericht op duurzaam financieel herstel.
De PO-Raad is van mening dat de tekortkoming in het financieel management van een klein aantal schoolbesturen niet hoeft te leiden tot een stelselherziening in het gehele primair onderwijs. Het primair onderwijs is niet gebaat bij een stelselwijziging, maar bij rust en vertrouwen. Al onze aandacht moet gericht zijn op goed onderwijs en goed bestuur.


Trefwoorden:

Financiën, Werkgeverszaken, Eerst kiezen dan delen, Goed bestuur

Relevante links:Eerst kiezen, dan delen: Optimale koppeling onderwijskundig en financieel beleid

VorigePolitiek in gesprek met basisonderwijs in Noord Nederland
VolgendeLespakket Diploma Veilig Internet uitgebreid met game
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter