21 december 2012

De Tweede Kamer heeft deze week een motie van Harm Beertema (PVV) aanvaard die was ingediend bij de behandeling van de OCW-begroting 2013. De motie roept de regering op om te voorkomen dat er door de Eindtoets Niveau naast de Eindtoets Basis onduidelijkheid ontstaat over de toekomstige centrale eindtoets. Deze centrale eindtoets is onderdeel van het wetsvoorstel 'Toetsing in het PO' dat nog door de Tweede Kamer behandeld moet worden. In 2013 is er dan ook nog geen sprake van een centrale eindtoets en biedt Cito twee versies van de Eindtoets aan, de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau.

De PO-Raad is positief over het feit dat er voor specifieke doelgroepen toetsen op maat beschikbaar zijn. In het kader van het wetsvoorstel 'Toetsing in het PO' heeft de PO-Raad telkens benadrukt dat het voor specifieke doelgroepen in het regulier onderwijs en speciaal (basis)onderwijs belangrijk is dat er speciale dan wel aangepaste versies van toetsen beschikbaar zijn. De PO-Raad zal dit standpunt blijven benadrukken in de aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel. Ook kondigde de PO-Raad al eerder aan in het nieuwe jaar een bijeenkomst te organiseren om met Jaap Dronkers, Cito en andere betrokkenen in gesprek te gaan over toetsen op maat. De inzichten uit deze bijeenkomst zal de PO-Raad meenemen in de lobby met betrekking tot het wetsvoorstel.

Trefwoorden:

Toetsing, Onderwijskwaliteit

Relevante bestanden: Tekst motie Beertema

VorigeNulmeting aantal uren bewegingsonderwijs
VolgendeOnderwijscontroleprotocol 2012 definitief
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter