Het realiseren van de ambities vanuit het bestuursakkoord, betekent een forse inspanning van de sector primair onderwijs. Ten behoeve van de extra inspanningen ten aanzien van opbrengstgericht werken en professionalisering ontvangen schoolbesturen aanvullende middelen, die worden toegevoegd aan de prestatiebox.
Naast de bestaande middelen voor taal en rekenen in de bestemmingsbox (regeling bekostiging 2011/2012: 15,58 per leerling) en de middelen vanuit het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit', wordt de prestatiebox gevoed door de intensiveringen voor het basisonderwijs uit het regeerakkoord. Deze aanvullende middelen hebben betrekking op taal en rekenen, hoogbegaafden, toetsen en professionalisering van leraren en schoolleiders. Daarnaast worden de middelen voor het programma wetenschap en techniek toegevoegd aan de prestatiebox. Het totaalbedrag van de prestatiebox bedraagt voor het basisonderwijs circa 130 miljoen in 2012, oplopend tot circa 150 miljoen vanaf 2014.

De bovenstaande bekostigingonderwerpen in het kader van het bestuurakkoord zijn allemaal van toepassing op het regulier- en speciaal basisonderwijs. Let wel: het regulier basisonderwijs krijgt een groot gedeelte van de middelen voor taal en rekenen al toegewezen, middels de 15,58 per leerling die al via de bestemmingsbox (welke opgaat in de prestatiebox) voor 2011/2012 zijn toegekend. Voor het (V)SO zijn de afspraken in kader van opbrengstgericht werken op de onderdelen "wetenschap en techniek" en "hoogbegaafden" niet van toepassing.
Eén en ander resulteert in de volgende bekostiging van het bestuursakkoord voor het kalenderjaar 2012. In onderstaande schema's, zijn de bedragen voor 2012 opgedeeld in een bedrag voor de eerste 7 maanden van 2011/2012 en de laatste 5 maanden van 2012/2013. Het totale bedrag voor het kalenderjaar 2012 wordt in maart 2012 uitbetaald.
Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

Totaal 2012

2011/2012

2012/2013


laatste 7 mnd

eerste 5 mnd
Opbrengstgericht werken (per lln)

36,87

17,32

19,55
Professionalisering (per lln)

19,11

8,91

10,20
Subsidie cultuureducatie

4,55


4,55
Bedrag per leerling

60,53

26,23

34,30
Professionaliteit schoolleiders (bedrag per school)

1.942

1.133

809

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Totaal 2012

2011/2012

2012/2013


laatste 7 mnd

eerste 5 mnd
Opbrengstgericht werken (per lln)

24,31

10,52

13,79
Professionalisering (per lln)

53,41

24,57

28,84
Subsidie cultuureducatie

4,55


4,55
Bedrag per leerling

82,27

35,09

47,18
Professionaliteit schoolleiders (bedrag per school)

3.395

1.980

1.415

Relevante bestanden: Regeling bijzondere bekostiging bestuursakkoord

VorigeHalverwege stoppen
VolgendeBasisscholen mogen meedoen aan het klimaatstraatfeest
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter