9 januari 2013

De PO-Raad organiseert een interactieve werkbijeenkomst voor schoolbesturen over het versterken van maatschappelijk ondernemerschap. In de bijeenkomst is aandacht voor de manier waarop scholen invulling geven aan hun maatschappelijke opdracht, in het bijzonder het maatschappelijk ondernemen, waarbij aangesloten wordt op de maatschappelijke behoeften in de omgeving van de school. Verbondenheid met ouders en andere belanghebbenden op basis van dialoog en bewuste en doelgerichte samenwerking speelt daarin een belangrijke rol.

Vragen die aan de orde zijn: Hoe geven scholen vorm aan de maatschappelijke opdracht? Hoe betrekken zij belanghebbenden? Hoe kunnen zij de relaties met deze belanghebbenden, en ouders in het bijzonder, versterken en beter benutten?

Onder leiding van het Zijlstra Center (for Public Control and Governance) van de Vrije Universiteit komt in de werkbijeenkomst het volgende aan bod:

In een presentatie met speciale aandacht voor de samenwerking met belanghebbenden en ouders in het bijzonder, worden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek gedeeld.
Op interactieve wijze worden casuïstiek en good practices uit het onderzoek en uit de praktijk van de deelnemers behandeld, met name gericht op de samenwerking met ouders en de omgeving van de school.
Er worden wetenschappelijk onderbouwde handvatten geboden die schoolbesturen kunnen inzetten om hun relaties beter benutten en waarde te creëren.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar.

Tijd en locatie

dinsdag 5 februari 2013
13:00-17:00 uur
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 Utrecht

Aanmelden kan via het aanmeldformulier

Trefwoorden:

Ouderbetrokkenheid, School en Omgeving, Vereniging

Relevante links:Naar aanmeldingsformulier

VorigeHeeft het onderwijs een privacyprobleem?
VolgendeGepersonaliseerd leren zonder privacyzorgen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter