18 juni 2012

De leerlingenaantallen dalen en leraren gaan later met pensioen. Startende leraren komen daardoor maar moeilijk aan werk. Toch komt binnen drie jaar een forse uittocht van babyboomers op gang. Door nu te handelen kunnen we toekomstige problemen het hoofd bieden. Het alternatief is een verloren generatie van leraren en straks een tekort aan vakbekwame mensen voor het schoolbord.

Pensioengolf

Onderzoek van het CAOP wijst uit dat basisscholen vanaf 2015 moeite zullen krijgen met het vinden van leraren, omdat tussen nu en 2020 zo'n 60 procent van de basisschoolleraren met pensioen gaat. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. De sociale partners roepen politieke partijen op om dit probleem gezamenlijk in de kiem te smoren en roepen de Tweede Kamer op het geld dat nu wordt bespaard door de terugval in het aantal leerlingen, in het onderwijs te investeren. Scholen kunnen met die middelen jonge leraren aantrekken of in dienst houden en hen klaarstomen voor een loopbaan in het onderwijs.
Het aantal scholieren in het basisonderwijs daalt sinds 2010 van 1,65 miljoen naar 1,55 miljoen leerlingen in 2016. Hierdoor hoeven scholen nauwelijks nieuwe krachten aan te trekken. De pensioengolf die momenteel op gang komt, kent echter naar verhouding een veel grotere omvang en kan na 2015 leiden tot 1000 tot 1400 onvervulde formatieplaatsen: de uitstroom van de vele duizenden leraren is immers niet op te vangen met het aantal afgestudeerden van de pabo.

Verloren generatie

De belangstelling voor de pabo is al behoorlijk minder dan voorheen en de mensen die op dit moment hun opleiding voltooien gaan bij gebrek aan vacatures in het onderwijs op zoek naar ander werk. Daarmee dreigen zij voor het basisonderwijs een verloren generatie van leraren te worden. Daarbij moet worden opgemerkt dat het basisonderwijs op dit moment al een terugval in het aantal vacatures kent en veel leraren op zoek moeten naar een andere baan in of buiten het onderwijs. Voor schoolbesturen en leraren die hun werk behouden betekent het kortweg dat ze met minder mensen meer werk moeten doen.
Kwalitatief goed onderwijs is de vanzelfsprekende ambitie van alle partijen die bij deze sector betrokken zijn. De komende jaren staat die ambitie echter onder toenemende druk. In het besef dat de problemen van vandaag bijzonder groot zijn roepen de sociale partners politiek Den Haag op mee te denken over een oplossing voor de zorgen van morgen, zodat de kwaliteit van het onderwijs niet onder druk komt.


Trefwoorden:

Werkgeverszaken, Krimp

VorigeJongerendeelraad in raadzaal deelgemeente Rozenburg
VolgendeMapSkip
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter