De PO-Raad is erg tevreden met de mededeling van de minister dat de bezuinigingen op Passend onderwijs een jaar later en ook geleidelijker worden ingevoerd. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: Dit is een overwinning voor de leerlingen en hun ouders. De minister geeft met deze beslissing aan te willen luisteren naar wat er in het onderwijsveld leeft en geeft ons daarmee de tijd om de stelselwijziging Passend onderwijs inhoudelijk vorm te geven en zo de schade van de bezuinigingen te beperken.
Samen met de vakbonden, de ouderorganisaties en de andere sectorraden, heeft de PO-Raad de afgelopen maanden op alle mogelijke manieren laten weten dat deze bezuinigingen, en het tijdpad van invoering, zeer negatieve gevolgen zouden hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Onder het motto NEE tegen de bezuinigingen, JA voor Passend onderwijs, voerden de betrokken organisaties actie tegen de bezuinigingsplannen. Niet eerder trok men zo eensgezind ten strijde: werkgevers, werknemers, ouders en leerlingen ondertekenden een petitie en er was een grote demonstratie in Nieuwegein. Het had succes.
Lange tijd bevonden oppositie en coalitie zich in een patstelling en het zag er niet naar uit dat hierin verandering zou komen. Tot vandaag, woensdag 13 april. De minister nam vandaag de beslissing om de bezuinigingen niet in één klap in te voeren.
Hoewel de bezuinigingen niet van de baan zijn, heeft de sector door de maatregel van de minister wel meer tijd om de pijnlijke effecten van de maatregelen op te vangen. Kete Kervezee: We kunnen nu aan de slag met de daadwerkelijke invoering van Passend onderwijs in de klas en het vormgeven van de nieuwe samenwerkingsverbanden. Want uiteindelijk zijn we nog steeds positief over de doelstelling van Passend onderwijs. Ons protest richtte zich op de hoogte en het tempo van de bezuiniging die daarmee gepaard zou gaan. Door de nieuwe opstelling van de minster is er weer een basis voor constructieve dialoog.

VorigeVijfde keer Prijs van de Jonge Jury voor Francine Oomen
VolgendeMarja van Bijsterveldt opent Girlsday 2011
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter